Hotărârea nr. 148/1999

HOTARAREnr. 148 din 1999-06-24 HOTARIRE 148 din 24/06/1999 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL - ETAPA I
HOT. 148 24/06/1999
HOTARIRE 148 din 24/06/1999

HOTARIRE    148 din 24/06/1999

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL - ETAPA I

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobare Plan Urbanistic General - etapa I

 

Analiza si Diagnosticare,            faza I, Urban Proiect

Diagnostic si Obiective              faza II, I.A. I Mincu

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, raportul DUAT prin care se propune aprobarea Planului urbanistic General - Etapa I - faza I + II;

          Tinand seama de avizele CTUAT - DUAT nr.19A din 18.06.1999 si CULPAT nr.198 din 08.06.1999, conform prevederilor art.2(2) si ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba Planul Urbanistic General, etapa I, faza I si II, al municipiului Bucuresti.

 

          Art.2- In bugetul Primariei Municipiului Bucuresti pentru anul 1999 se vor prevedea fonduri pentru PUG municipiul Bucuresti etapa finala.

 

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,                   CONTRASEMNEAZA

                                                                                               SECRETAR,

                    Constantin Tutunaru                                      Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.148