Hotărârea nr. 147/1999

HOTARAREnr. 147 din 1999-06-24 HOTARIRE 147 din 24/06/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL
HOTARIRE nr. 147 din 24/06/1999
HOTARIRE 147 din 24/06/1999

HOTARIRE    147 din 24/06/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL

EMITENT : Primar General

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui plan urbanistic zonal

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti , prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic zonal in municipiul Bucuresti;

          Tinand seama de avizele obtinute prin:

          - Comisia Tehnica de Urbanism - DGUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          - Acordul Agentiei de Protectia Mediului Bucuresti;

          Vazand prevederile art.2, alin.2 ale Anexei la Legea nr.50/1991 si art.12 lit.”a” si “b” privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.91/1991;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” combinata cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Articol unic - Se aproba planul urbanistic zonal - Centrul de Cartier Titan, sector 3, in zona str.C.Branscusi, bd.N.Grigorescu, str.L.Rebreanu.

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,       CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

       Constatin Tutunaru                                     Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.147