Hotărârea nr. 145/1999

HOTARAREnr. 145 din 1999-06-24 HOTARIRE 145 din 24/06/1999 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STUDIUL URBAN - SCULPTURA IN CETATE
HOT. 145 24/06/1999
HOTARIRE 145 din 24/06/1999

HOTARIRE    145 din 24/06/1999

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STUDIUL URBAN - SCULPTURA IN CETATE

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea planului urbanistic de detaliu

Studiu urban - Sculptura in Cetate

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea planului urbanistic de detaliu - Studiu urban - Sculptura in Cetate , privind amplasarea de obiecte de arta monumentala in diverse puncte ale capitalei;

          Tinand seama de avizele obtinute prin:

          - Comisia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DGUAT;

          - Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiulu Bucuresti;

          Vazand prevederile art.2, alin.2 si ale Anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997 si ale Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.91/1991 si in temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1 - Se aproba planul urbanistic de detaliu - Studiu urban - Sculptura in Cetate, privind amplasarea de obiecte de arta monumentala in municipiul Bucuresti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.2- Proiectele operelor ce se vor amplasa vor fi analizate de C.G.M.B.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     CONTRASEMNEAZA

   SECRETAR,

                    Constantin Tutunaru                                                 Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.145

 

 

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.145/24.06.1999

 

AMPLASAMENTE PROPUSE PENTRU LUCRARI DE ARTA

 

 1. Str.Barbu Vacarescu / Str.Titeica

 2. Str.Cpt.Av.Serbanescu Alexandru / Sos.Pipera

 3. Str.Cpt.Av. Serbanescu Alexandru

 4. Str.Cpt.Av.Serbanescu Alexandru / Str.Scoala Herastrau

 5. Piata Gheorghe Cantacuzino

 6. Str.Armand Calinescu / B-dul Carol I

 7. B-dul Unirii nr.61 in fata blocului F3

 8. B-dul Unirii nr.64 in fata blocului K4

 9. B-dul Unirii pe scuarul din fata “Operei Romane”

10. B-dul Unirii adiacent “Bibliotecii Nationale”

11. B-dul Unirii adiacent “Bibliotecii Nationale”

11. B-dul Octavian Goga nr.12 in fata blocului M61

12. Str.Halelor in fata parcului Hanului lui Manuc