Hotărârea nr. 141/1999

HOTARAREnr. 141 din 1999-06-24 HOTARIRE 141 din 24/06/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE PROVIZORIE, CE SE VA AMPLASA PE PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE, SITUATA IN SOS. STEFAN CEL MARE NR. 7-9, SECTOR2
HOT. 141 24/06/1999
HOTARIRE 141 din 24/06/1999

HOTARIRE    141 din 24/06/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE PROVIZORIE,CE SE VA AMPLASA PE PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE,SITUATA IN SOS.STEFAN CEL MARE NR.7-9,SECTOR 2

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie, ce

se va amplasa pe proprietatea persoanelor juridice, situata in Sos.Stefan cel Mare nr.7-9, sector 2

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele:

          - Comisiei Tehnice de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

          - Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiulu Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.91/1991;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

          Art.1- Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru amplasare constructie provizorie cu functiune de snack bar, pe terenul proprietatea persoanelor juridice, situat in Sos.Stefan cel Mare nr.7-9, sector 2.

          Art.2- Se anuleaza pozitia 4 din anexa 3 la Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.69/1999.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                           CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

         Constantin Tutunaru                                                     Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.141