Hotărârea nr. 140/1999

HOTARAREnr. 140 din 1999-06-24 HOTARIRE 140 din 24/06/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU AMPLASARI CONSTRUCTII PROVIZORII PE PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE SPLAIUL UNIRII NR. 450 COLT SU SOS. VITAN BARZESTI, SECTOR 4
HOT. 140 24/06/1999
HOTARIRE 140 din 24/06/1999

HOTARIRE    140 din 24/06/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU AMPLASARI CONSTRUCTII PROVIZORII PE PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE SPLAIUL UNIRII NR.450 COLT CU SOS.VITAN BARZESTI,SECTOR 4

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUIBUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru amplasari constructii provizorii pe proprietatea persoanelor juridice

Splaiul Unirii nr.450 colt cu Sos.Vitan Barzesti, sector 4

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele:

          - Comisiei Tehnice de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

          - Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiulu Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.91/1991;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

          Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru constructii provizorii - spatii comerciale si parcaje, ce se vor amplasa pe proprietatea persoanelor juridice - S.C. ARCA S.A. din Splaiul Unirii nr.450 colt ci Sos.Vitan Barzesti, sector 4.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

       Constantin Tutunaru                                                 Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.140