Hotărârea nr. 139/1999

HOTARAREnr. 139 din 1999-06-24 HOTARIRE 139 din 24/06/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU "MODERNIZARE PIATA DRUMUL TABERII", IN REGIM PROVIZORIU, PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 139 24/06/1999
HOTARIRE 139 din 24/06/1999

HOTARIRE    139 din 24/06/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU "MODERNIZARE PIATA DRUMUL TABEREI",IN REGIM PROVIZORIU,PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DRUMUL TABEREI,SECTOR 6 SUPRFATA TEREN=5.000,00M.P.

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru “Modernizare Piata

Drumul Taberei”, in regim provizoriu, pe domeniul public al municipiului Bucuresti

Drumul Taberei, sector 6

Suprafata teren = 5.000,00 m.p.

 

            Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

            Vazand avizele:

            - Comisiei Tehnice de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

            - Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiulu Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile:

            - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

            - Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.91/1991;

            - Hotararii Guvernului nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

            - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

            Art.1- Terenul situat in Piata Drumul Tabereim, sector 6, face parte din domeniul public al municipiului Bucuresti.

            Art.2 - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru “Modernizarea Pietei Drmul Taberei”, sector 6, in regim provizoriu, prin mobilarea terenului in suprafata de 5.000,00 m.p. cu spatii comerciale modulare executate pe ambele laturi dinspre Drmul Taberei si str.Brasov, sector 6.

            Art.3- Terenul in suprafata de 5000,00 m.p. va face obiectul inchirierii, conform legii.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                            

 

CONTRASEMNEAZA

                                                                                                                            SECRETAR,

Constantin Tutunaru                                                                                                Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.139