Hotărârea nr. 138/1999

HOTARAREnr. 138 din 1999-06-24 HOTARIRE 138 din 24/06/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU STRAMUTARE TEMPORARA A PIETEI RAMNICU-SARAT IN REGIM PROVIZORIU PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 138 24/06/1999
HOTARIRE 138 din 24/06/1999

HOTARIRE    138 din 24/06/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU STRAMUTARE TEMPORARA A PIETEI RAMNICU-SARAT IN REGIM PROVIZORIU PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI-BD.CAMIL RESSU COLT CU STR.LIVIU REBREANU,SECTOR 3 SUPRAFATA TEREN-1.700,00 M.P.

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru stramutarea temporara a

Pietei Ramicu - Sarat in regim provizoriu pe domeniul public al municipiului Bucuresti

Bdul Camil Ressu colt cu str.Liviu Rebreanu, sector 3

Suprafata teren = 1.700,00 m.p.

 

            Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

            Vazand avizele:

            - Comisiei Tehnice de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

            - Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile:

            - Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

            - Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.91/1991;

            - Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

            - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul art.20(2), (m) combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

            Art.1- Terenul situat in Bd.Camil Ressu colt cu str.Liviu Rebreanu, sector 3, face parte din domeniul public al municipiului Bucuresti.

            Art.2- Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru stramutarea temporara a Pietei Agroalimentare Ramnicu Sarat, in regim provizoriu ce se va amplasa pe teren situat in Bd.Camil Ressu colt cu str.Liviu Rebreanu, sector 3 (Suprafata teren=1.700,00 mp).

            Art.3- Terenul in suprafata de 1.700,00 m.p. va face obiectul inchirierii, conform legii.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                         CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                                Constantin Tutunaru                                                 Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.138