Hotărârea nr. 135/1999

HOTARAREnr. 135 din 1999-06-24 HOTARIRE 135 din 24/06/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU AMPLASARI CONSTRUCTII DEFINITIVE PE PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE
HOT. 135 24/06/1999
HOTARIRE 135 din 24/06/1999

HOTARIRE    135 din 24/06/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU AMPLASARI CONSTRUCTII DEFINITIVE PE PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru amplasari constructii definitive pe  proprietatea persoanelor fizice sau juridice

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Tinand seama de avizele obtinute prin:

          - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiulu Bucuresti;

          Vazand prevederile:

          - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Ordinului nr.91/25.10.1991al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata in 1996,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1 - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive, ce se vor amplasa pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA

                                                                      SECRETAR,

   Constantin Tutunaru                                           Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.135

ANEXA LA H.C.G.M.B NR.135/24.06.1999

 

T A B E L

cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive

amplasate pe terenuri proprietate persoana fizica sau juridica

in municipiul Bucuresti

 

Nr.

crt.

Adresa

obiectivului

Suprafata

teren (mp)

Denumirea

lucrarii

Aviz

CTCAS

Aviz

CULPAT

 

SECTOR 1

 

 

 

 

1.

Str.Petru Maior 25

173,25

locuinta

10/3/99

129/99

 

SECTOR 2

 

 

 

 

2.

Str.Precupetii Vechi 17

300,00

locuinta

6/1/99

131/99

3.

Str.Tamaioarei 1

176,00

locuinta

6/2/99

149/99

 

SECTOR 3

 

 

 

 

4.

Str.Vulcvan Judetul 4-6

278,59

locuinta

19/19/99

137/99

5.

Str.Papadiei 16

230,00

locuinta

9/15/99

133/99

 

SECTOR 5

 

 

 

 

6.

Str.Pasunilor 32

182,000

locuinta

11/23/99

193/99

7.

Str.Peciul Nou 24

130,00

locuinta

12/5/99

187/99

8.

Str.Bocanet 19

1260,00

locuinta

9/47/99

135/99

9.

Sos.Salaj 213

148,00

locuinta

6/17/99

190/99

10.

Str.Serg.Mihai Stan 13A

143,50

locuinta

11/22/99

191/99

11.

Str.Vointei 20

636,00

locuinta

6/19/99

192/999

12.

Str.Grigore Romniceanu 3

210,00

locuinta

13/24/99

-

 

SECTOR 6