Hotărârea nr. 132/1999

HOTARAREnr. 132 din 1999-06-24 HOTARIRE 132 din 24/06/1999 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI CONSILIER VIOREL HURDUC
HOT. 132 24/06/1999
HOTARIRE 132 din 24/06/1999

HOTARIRE    132 din 24/06/1999

PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI VIOREL HURDUC

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind validarea mandatuui de consilier

al domnului Viorel Hurduc

 

          Avand in vedere ca, prin demisia unui consilier, se impune completarea numarului de 65 consilieri municipali;

          Vazand raportul Comisie de Validare al Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Luand act de adresa Partidului National Liberal din 15.06.1999, prin care se solicita validarea mandatului de consilier al domnului Viorel Hurduc, inscris pe lista la poz.4 si de demisia domnului Adrian Horia Ionel Cristea, inregistrata la Cabinet Secretar sub.nr.1298/03.06.1999;

          In conformitate cu prevederile art.77(2) din Legea nr.70/191, repubicata, privind alegerile locale, coroborate cu prevederile art.14(2), art.17(4), art.19 si ale art.28(1) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Articol unic - Se valideaza mandatul de conslier al domnului Viorel Hurduc.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

              CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

Constantin Tutunaru                                                Ovidiu       Predescu

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.132