Hotărârea nr. 131/1999

HOTARAREnr. 131 din 1999-06-10 HOTARIRE 131 din 10/06/1999 PRIVIND SOLICITAREA ELIBERARII DIN FUNCTIE A DIRECTORULUI ADMINISTRATIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR
HOT. 131 10/06/1999
HOTARIRE 131 din 10/06/1999

HOTARIRE    131 din 10/06/1999

PRIVIND SOLICITAREA ELIBERARII DIN FUNCTIE A DIRECTORULUI ADMINISTRATIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind  solicitarea eliberarii din functie a directorului

Administratiei pentru Supravegherea Animalelor

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Comisiei de Analiza si verificare a Programului de sterilizare a Cainilor  fara stapan din Municipiul Bucuresti, privind eliberarea din functie a directorului Administratiei pentru Supravegherea Animalelor;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuersti;

          In temeiul prevederilor  art. 20, lit.”i” si ale art. 28 (1) din Legea nr. 69/1991 republicata, privind administratia publica  locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1. - Se solicita eliberarea din functie a directorului Administratiei pentru Supravegherea Animalelor pentru activitatea total  necorespunzatoare.

          Art.2. - Prevederile Hotararii C.G.M.B. nr. 51/ 26.02.1998 isi inceteaza aplicabilitatea.

          Executivul va intocmi un raport privind activitatea directorului Administratiei pentru Supravegherea Animalelor si daca va fi cazul, vor fi sesizate organele de urmarire penala.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE  SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA

      Liviu Serbanescu                                                           SECRETAR

                                                                                           Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 10.06.1999

nr. 131