Hotărârea nr. 13/1999

HOTARAREnr. 13 din 1999-01-28 HOTARIRE numar 13 din 01/28/1999 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe terenuri propr.pers.fizica/juridica in mun.Bucuresti
HOT. 13 28/01/1999
HOTARIRE numar 13 din 01/28/1999

HOTARIRE numar 13 din 01/28/1999

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe terenuri propr.pers.fizica/juridica in mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

     privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii

       definitive amplasate pe terenuri proprietate persoana fizica/jurdica

                          in municipiul Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, si ale Ordinului nr. 91 din 25.10.1991 al M.L.P.A.T. - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                            Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive, amplasate pe terenuri proprietate fizica/juridica in municipiul Bucuresti, conform anexelor, are fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA

                                                   SECRETAR,

                  Anton Parlagi                Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 28.01.1999

Nr.13

           

 

                               T A B E L

       CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE

          AMPLASATE PE TERENURI PROPRIETATE ERSOANA FIZICA/JURIDICA

                       IN MUNICIPIUL BUCURESTI

================================================================================

Nr.   Denumirea lucrarii               Functiune           Aviz         Aviz

crt.                                                       CTUAT       CULPAT

================================================================================

                               ANEXA NR.1

 

     SECTOR 1

 1. PUD-Str.Alexandru C-tinescu 20   locuinta+birouri     12/28/98       523/98

 2. PUD-Str.Golovita 31-35           locuinta             16/9/98        531/98

 3. PUD-Str.Scarlatescu 15           -"-                  31/28/98        10/99

 4. PUD-Str.Tudor Vianu 40-42        -"-                  17/8/98        561/98

 

     SECTOR 2

 1. PUD-Str.Plantelor 68             -"-                  29/20/98       526/98

 2. PUD-Str.Armeneasca 14            sediu firma          28/19/98       537/98

    

     SECTOR 3

 1. PUD-Str.Nerva Traian bl.M71      extindere spatiu     30/15/98       545/98

        tronson 2                     comercial

 

     SECTOR 6

 1. PUD-Str.Drumul Sarii 94          locuinta             23/6/98        530/98

 2. PUD-Str.Vijeliei 4               -"-                  24/21/98       445/98

 3. PUD-Prel.Ghencea 93E             -"-                  19/21/98        13/99

 

                               ANEXA NR.2

 

     SECTOR 1

 1. PUD-Str.Gen.Budisteanu 28C       imobil birouri       3CA22/4/98     467/98

        Str.Gen.Berthlot 14-16

 2. PUD-Str.Musetesti-Str.Siriului   spatii multifunct.   3CA17/2/98       6/99

 

     SECTOR 2

 1. PUD-Bd.Laul Tei 29               imobil hotel         9M4/7/98       504/98

 2. PUD-Str.Ghe.Titeica 163-165      imobil birouri       30M1/2/98      536/98

 

                                ANEXA NR.3

 

     SECTOR 1

 1. PUD-Baza sportiva "Vointa"Pipera Academia de Tenis    3CA25/5/98     535/98

 

     SECTOR 4

 1. PUD-Sos.Vitan-Barzesti 5-7       service auto,com.bir.32M3/2/98      463/98

 

================================================================================

 

  ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

         BUCURESTI,                           SEF SERVICIU,

      arh.ADRIAN BOLD                   arh.ALEXANDRA FAGARASANU

                                        arh.MARIA RODEANU