Hotărârea nr. 129/1999

HOTARAREnr. 129 din 1999-06-10 HOTARIRE 129 din 10/06/1999 PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA LOCALA A LUCRARRII "REGULARIZARE TRASEU STR. LABIRINT 116 - STR. BARANISTE 29"
HOT. 129 10/06/1999
HOTARIRE 129 din 10/06/1999

HOTARIRE    129 din 10/06/1999

PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA LOCALA A LUCRARRII  "REGULARIZARE TRASEU STR. LABIRINT 116 - STR. BARANISTE 29"

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind declararea de utilitate publica locala a lucrarii “Regularizare traseu str.Labirint 116- str.Braniste 29”

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Tinand seama de procesul -Verbal nr. 1/510/3 din data de 19.04.1999 al Comisiei de cercetare prealabila in vederea declararii de utilitate publica, precum si de prevederile art.7(1) din Legea nr. 33/1994, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica si

          In temeiul prevederilor art.20 (2), lit.m, combinat cu art. 28(1) din Legea administratiei publice locala nr. 69/1991, republicata

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1. - Se declara de utilitate publica lucrarea de interes local”Regularizare traseu str.Labirint 116- str.V. Vraniste 29”.

          Art.2.    - Expropriatorul este municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

          Art.3.    - Prezentul act de declarare a utilitatii publice va fi adus la cunostinta publica prin afisare la sediul CGMB si la sediul Consiliului Local al Sectorului 3.

          Art.4. -  Din prezenta Hotarare fac parte si urmatoarele anexe:

                             - anexa nr.1 - tabel care contine lista proprietarilor cu date de identificare necesare desfasurarii procedurii de expropriere.

                             - anexa nr.2 - planul de situatie continand identificarea corecta si precisa a tuturor proprietarilor.

 

 

 

PRESEDINTE DE  SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA

 Liviu Serbanescu                                                              SECRETAR,

                                                                     Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti  nr. 129/10.06.1999

ANEXA I

                la Hot. CGMB nr. 129/10.06.1999

 

 

 

                               EXPROPRIERI  CLADIRI  SI  TERENURI

 

 

 

 

Nr        Numele si Prenumele    Locul unde este situat   Suprf.teren  Suprfdesf.a imobi-

crt.           Proprietarilor               Imobilul sau terenul      teren(mp)    lului care  se

                                                              expropriat                                   exproprieaza(mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.          CultulCrestinAdventist        Str.Labirint nr.116                                    746

              de ziua a 7a                          corpA./2-B-D-E

 

 

2.           CultulCrestinAdventist         Str. Labirint nr. 116       800

              de ziua a7a

 

__________________________________________________________________________