Hotărârea nr. 128/1999

HOTARAREnr. 128 din 1999-06-10 HOTARIRE 128 din 10/06/1999 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A INVESTITIEI " MODERNIZARE CALEA PLEVNEI INTRE STR. M. VULCANESCU SI SOS. ORHIDEELOR", MUNICIPIUL BUCURESTI - FAZA SF
HOT. 128 10/06/1999
HOTARIRE 128 din 10/06/1999

HOTARIRE    128 din 10/06/1999

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A INVESTITIEI " MODERNIZARE CALEA PLEVNEI INTRE STR. M. VULCANESCU SI SOS. ORHIDEELOR", MUNICIPIUL BUCURESTI - FAZA SF

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei

“Modernizare Calea Plevnei intre str. M. Vulcanescu si sos. Orhideelor”,

municipiul Bucuresti - faza SF

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, si raportul comun de specialitate al Departamentului Transport Public si Cai de Comuniciatii si departamentul Economic, prin care se propune aprobarea documantatiei tehnico-economice a investitiei “Modernizare Calea Plevnei intre str. M. Vulcanescu si sos. Orhideelor”, municipiului Bucuresti - faza SF.

          Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul CGMB.

          In temeiul prevederilor art.16 (5),din Legea finantelor publice locale nr. 189/1998, precum si ale art. 20 ,alin.2,lit.”m”, combinat cu art. 28 alin.1 din Legea nr. 69/1991, republicata privind administratia publica locala;

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1. -  Se aproba documantatia tehnico-economica a investitiei “Modernizare Calea Plevnei intre str. M. Vulcanescu si sos. Orhideelor, municipiul Bucuersti -  faza SF,  in conformitate cu acordul CTE nr. 133/25.02.1998.

          Art.2.  - Finantarea obiectivului prevazut la art. 1 se face din fondurile bugetului local, conform listelor aprobate potrivit legii.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE  SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA

      Liviu Serbanescu                                                           SECRETAR

                                                                                           Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 10.06.1999

nr.128

                                        

 

 

 

ANEXA   HCGMB

NR. 128/ 10.06.1999

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investitii “Modernizare Calea Plevnei (intre str. Mircea Vulcanescu si sos. Orhideelor)”, municipiul Bucuresti - faza SF.

 

 

          TITULAR:              Primaria Municipiului Bucuresti

          BENEFICIAR :       Primaria Municipiului Bucuresti

AMPLASAMENT:  Calea Plevnei(intre str. Mircea Vulcanescu s sos.  Orhideelor)

 

 

                   INDICATORI  TEHNICO - ECONOMICI

         

                   Valoarea totala a investitiei                mii lei 116.719.000

                    (preturi ian 1999)din care:                  mii lei 100.570.000

 

                   Capacitati:

                   -Lucrari de drumuri:                        ml      1.100

                   -suprafata carosabil                         mp     26.100

                   -suprafata trotuare                          mp     11.200

                   -spatii verzi                                       mp     2.800

                   -Refacere retele edilitare:

                   -galerie edilitara                               ml      1.100

                   -conducte alimentare apa               

                   potabila Dn1.000 mm                       ml      2.200

                   -conducte alimentare   

                   abonati Dn 250 mm                          ml      1.100

                   -canal colector Dn 160 cm               ml      820

                   -canal colector Dn 50 cm                 ml      500

                   -canal colector Dn 40 cm                 ml      1.400

                   -retea telecomunicatii                      ml      800

                   -canal electrice                                 ml      5.500

 

 

                   -cost pe mp drum                             lei      551.085

                   -cost pe mp investitie totala             lei      4.471.990

 

 

          Durata de realizare a investitiei:     luni         12

          * Valoarea obiectivului se face din fondurile bugetului local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.