Hotărârea nr. 127/1999

HOTARAREnr. 127 din 1999-06-10 HOTARIRE 127 din 10/06/1999 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A INVESTITIEI "MODERNIZARE SOS. FERENTARI, INTRE STR. NASAUD SI BD. PIEPTANARI" MUNICIPIUL BUCURESTI - FAZA SF
HOT. 127 10/06/1999
HOTARIRE 127 din 10/06/1999

HOTARIRE    127 din 10/06/1999

PRIVIND APROBAREA  DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A INVESTITIEI "MODERNIZARE SOS. FERENTARI, INTRE STR. NASAUD SI BD. PIEPTANARI" MUNICIPIUL BUCURESTI - FAZA SF

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind  aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei

“Modernizare sos. Ferentari, intre str. Nasaud si Bd. Pieptanari”

- Municipiul Bucuresti - faza SF

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general  al municipiului Bucuresti si raportul comun de specialitate al Departamentului Transport Public si Cai de Comunicatiei si Departamentul Economic, prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei “Modernizare sos.Ferentari intre str. Nasaud si Bd. Pieptanari”, municipiul Bucuresti - faza SF.

          Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

          In temeiul prevederilor art.16 alin.5 din Legea finantelor publice locale nr. 189/1998, precum si ale art. 20 alin.2, lit.”m”, combinat cu art. 28 alin.1 din Legea nr. 69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1. - Se aproba documantatia tehnico-economica a investitiei “Modernizare sos. Ferentari intre str. Nasaud si Bd. Pieptanari” din municipiul Bucuresti, in conformitate cu acordul CTE  nr. 83/ 14.08.1997.

          Art.2. - Finantarea obiectivului prevazut la art. 1 se face din fondurile bugetului local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE  SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA

      Liviu Serbanescu                                                           SECRETAR

                                                                                           Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 10.06.1999

 nr. 127

 

 

ANEXA  H.C.G.M.B.

nr. 127 / 10.06.1999

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII “Modernizare sos. Ferentari intre str. Nasaud si Bd. Pieptanari” - faza SF, MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

          TITULAR:  Consiliul General al Municipiului Bucuresti

            BENEFICIAR:Consiliul General al Municipiului Bucuresti

          AMPLASAMENT: sos. Ferentari intre str. Nasaud si Bd. Pieptanari.

 

 

            -Valoarea totala a investitiei(INV):    mii lei                          92.791.000

            (preturi luna ian.1999)

                        din care:

            -Constructii - montaj (C+M):             mii lei                          83.549.000

 

            -Capacitati :

            Modernizarea strazii cuprinde:

                        suprf.carosabil C. Ferentari   mp                               27.500

                        suprf. carosabil strazi laterale  mp                             5.000

                        suprf. trotuare                         mp                               16.000

                        volum terasamente                 mc                               25.000

            Lucrari edilitare :

                        - alimentare cu apa cond.

                        Dn 200                                                ml                                2.600

                        -canalizare tuburi de beton

                        Dn 30cm                                  ml                                    310

                        -guri de scurgere                    buc                                    42

                        -gaze ramificatii Dn100-150     ml                                   460

                        -termoficare galerie 2Dn700mm  m                                  20

                        -cost investitie drum(carosabil)

                        pe  mp de supraf. carosabila   lei                                679.000

                        -cost investitie totala pe mp de

                        suprf.carosabila                       lei                                2.835.100

 

 

                        -Durata de realizare a investitiei        luni                  12

 

            * Valoarea este confidentiala si se actualizeaza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor. 

 

 

          IV. FINANTAREA INVESTITIEI

          Finantarea obiectivului se face din fondurile bugetului local pe baza listelor de investitii aprobate conform legii.