Hotărârea nr. 125/1999

HOTARAREnr. 125 din 1999-06-10 HOTARIRE 125 din 10/06/1999 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A INVESTITIEI "MODERNIZARE STR. CADEREA BASTILIEI"
HOT. 125 10/06/1999
HOTARIRE 125 din 10/06/1999

HOTARIRE    125 din 10/06/1999

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A INVESTITIEI "MODERNIZARE STR. CADEREA  BASTILIEI"

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei

"Modernizare str. Caderea Bastiliei "

 

Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul comun de specialitate al Departamentului Transport Public si Cai de Comunicatii si Departamentul Economic, prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Modernizarea str. Caderea Bastiliei",

municipiul Bucuresti - faza SF.

Luind in considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul preverilor art. 16 alin. 5 din Legea finantelor publice locale nr. 189/1998,precum si ale art. 20 alin. 2, lit."m", combinat cu art. 28 alin. 1 din Legea nr. 69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

Art. 1 - Se aproba documentatia tehnico-economica a investiei "Modernizare str. Caderea Bastiliei" din municipiul Bucuresti, in conformitate cu acordul CTE nr. 259/15.03.1999.

 

Art. 2 - Finantarea obiectivului prevazut la art. 1 se face din fondurile bugetului local, conform listelor de investitii aprobate potivit legii.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                       CONTRASEMNEAZA

                                                                                                                SECRETAR,

                 Liviu Serbanescu                                                            Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 10.06.1999

Nr. 125

 

                                                             

 

ANEXA HCGMB

                                                              NR. 125/10.06.1999

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici

ai obiectivului de investitii

"Modernizare st. Caderea Bastiliei", municipiul Bucuresti - faza SF.

 

 TITULAR :      Primaria Municipiului Bucuresti;

 BENEFICIAR :   Primaria Municipiului Bucuresti;

 AMPLASAMENT : Str. Caderea Bastiliei intre Piata Romana si intersectia cu B-dul Iancu de Hunedoara.

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

 

- Valoarea totala a investiei                     mii lei            12.375.637

  (preturi dec. 1998 ) din care :                   

            C + M                                          mii lei            10.800.724

           

 Capacitati :

 

- lungime drum                                            ml                        600

- suprafata carosabil                                     mp                    5.750

- suprafata trotuare                                       mp                    3.500

- lungime borduri                                         ml                     1.400

- canalizare Dn 200 - 1000 mm                   ml                        600

- alimentare cu apa - teava PEID                 ml                      1.620

 

- cost pe m.p drum                                441.565 lei/mp;                    

- cost pe m.p investitie totala                  2.152.286 lei/mp.

 

Durata de realizare a investiei este de 12 luni.

 

* Valoarea esre confidentiala si se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 

FINANTAREA INVESTITIEI :

 

 

Finantarea obiectivului se face din fondurile bugetului local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.