Hotărârea nr. 124/1999

HOTARAREnr. 124 din 1999-06-10 HOTARIRE numar 124 din 10/06/1999 onfPrivind declararea de utilitate publica a lucrarii "Modernizarea BD. T. Vladimirescu"
HOT. 124 10/06/1999
HOTARIRE numar 124 din 10/06/1999

HOTARIRE numar 124 din 10/06/1999

onfPrivind declararea de utilitate publica a lucrarii "Modernizarea BD. T. Vladimirescu"

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                           HOTARARE

 

   privind declararea de utiliate publica locala a lucrarii

                 "Modernizare Bdul.T.Vladimirescu"

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbaistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

Tinand seama de Procesul Verbal nr.2/510/5 din data de 19.04.1999 al Comisiei de cercetare prealabila in vederea declararii de utilitate publica, precum si de prevederile art.7(1)

 din Legea nr.33/1994, privind expropierea pentru cauza de utilitate publica si

In temeiul prevederilor art.20(2), lit."m" combinat cu art.28(1) din Legea nr.69/1991, republicata privind administratia publica locala,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotareste:

      Art.1- Se declara de utilitate publica lucrarea de interes local "Modernizare Bdul. T. Vladimescu".

      Art.2 - Expropriatorul este Municipiului Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Art.3 - Prezentul act de declare a utilitatii publice va fi adus la cunostinta publica prin afisare la sediul CGMB si la sediul Consiliului Local al Sectorului 5.

Art. 4 - Din prezenta Hotarare fac parte si urmatoarele anexe:

- anexa nr. 1 - tabel nr. 1 care cuprinde lista cladirilor si terenurilor cu date de identificare necesare desfasurarii procedurii de expropriere.

- anexa nr. 2 - tabel nr. II care cuprinde lista terenurilor cu date de identificare necesare desfasurarii procedurii de expropriere.

- anexa nr. 3 - planul de situatie scara 1 : 500 continand identificarea corecta si precisa a tuturor proprietatilor.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                     CONTRASEMNEAZA

Liviu Serbanescu                                SECRETAR,

                                                     Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 10.06.1999

Nr. 124

 

 

                                                  Anexa nr. 1

                                  LA HOT. C.G.M.B. Nr. 124/10.06.1999

 

 

 

                                 TABEL I

                      Exproprieri cladiri si terenuri

 

 

================================================================================

Nr |Nr.|Nume,Pren  |Domiciliull |Locul unde  |Supr|  Supraf imobil |Imprejm| Nr.

crt|din|Proprietar.|Proprietar. | este situat| mp |  care se       | lung. | de

   |pr.|           |            |imobil. sau |    |  expropriaza   |       |fam 

   |de-|           |            |teren       |    |                |       |                        

                                | expropriat |                                       

   |de-|           |

   |mo-|           |

   |lari           |

-------------------------------------------------------------------------------

                                                  |supr| supr | supr|

                                                  |desf| utila| loc

===============================================================================

0 | 1 |     2      |       3    |      4     | 5  |  6   |  7   | 8   |  9  | 10                                                    

1 | 1 |Negoitescu I|Bd.T.       |Bd.T.       |646 |455.40|372.13|47.56|  4  |  1

                   |Vladimirescu|Vladimirescu|                            

                   |nr.4        |nr.4        |

________________________________________________________________________________

 |   |Negoitescu  |Bd.T.       |Bd. T        |    

 |   |Gheorghe    |Vladimirescu|Vladimirescu |

                               |nr.4         |

________________________________________________________________________________

 |   |Dumitrascu  |Ciprian     |             |

 |   |Elisabeta   |Porumbescu  |             |

 |                | nr.9       |             |

________________________________________________________________________________

2| 2|ICRALCotroceni|Str. Curiati|Intr.Ene    |470 |171.66|130.04|88.41|     

 |  |              |nr. 3       |Enescu nr. 2|    |      |      |     | ________________________________________________________________________________     

 |  |Irimescu     |Drumul Taberei|Intr.Ene   |

 |  |Floarea      |nr. 52        |Enescu nr.2|                                     

________________________________________________________________________________

 |  |Iliescu      |Intr. Ene     |Intr. Ene  |

 |  |Mariana      |Enescu nr. 2  |Enescu nr.2|

_______________________________________________________________________________

 |  |Ilie         |Calea         |           |

 |  |Alexandru    |Vacaresti     |           |

 _______________________________________________________________________________

3|  |ICRALCotroceni|Str. Curiati |Bd.T.       |

 |  |              | nr.3        |Vladimirescu|  

 |  |              |             |nr.6        |330 |969.28|719.41| -  | 184  |                   

 ______________________________________________________________________________

4|  |P.E.C.O       |Str.Budisteanu|Calea      |250 | 11.57|  7.43| -  | -    | -

 |  |              |              |Rahovei    |

 |  |              |              |nr.204/I   | 

________________________________________________________________________________

    | TOTAL        |              |           |1696|1607.91|     |    |      |

________________________________________________________________________________

 

 

                                                                Anexa nr. 2

                                                               LA HOT. CGMB

                                                               Nr.124/10.06.1999

                     TABEL II

                Exproprieri terenuri

 

===============================================================================

Nr.|Nr. adresa  sau disp. P.M.B|Locul unde este  |Supr.  |Supraf.  |Supraf. in |

crt|                           |situat terenul   |totala |terenului|afara      |

   |                           |                 |       |         |amprizei                          

   |                           |                 | (mp)  |  (mp    |terenului                         

________________________________________________________________________________

 1 | Conf. adr. PMB 596/1999   |Str.T.Vladimirescu| 150  |150      |    -  

   |                           |nr.10             |      |         |                     

 2 | Conf. adr. PMB 596/1999   |Str.T.Vladimirescu

   |                           |nr.34             | 441  |70       |   371                                            

 3 | Conf. adr. PMB 596/1999   |Str.T.Vladimirescu|      |         |

   |                           |nr.36             | 234  |30       |   204

 4 | Conf. adr. PMB 596/1999   |Str.T.Vladimirescu|      |         |  

   |                           |nr.58             |1002  |320      |   682

 5 | Conf. adr. PMB 1681/1999  |Str. Coriolan     |      |         |  

   |                           |nr.25             |209   |60       | 149

 6 | Conf. adr. PMB 1681/1999   |Str. Coriolan    |      |         |

   |                           |nr.27             | 345  |130      | 215

 7 | Conf. adr. PMB 1681/1999  |Str. Coriolan     |

   |                           |nr. 37            |416   |416      |   -

 8 | Conf. adr. PMB 1681/1999  |Str. Coriolan     |500   | 70      | 430

   |                           |nr. 41            |      |         |

 9 | Conf. disp.PMB 1212/1999  |Str. Lt. Petre    |852.8 |380      |472.8 

                               |Lintes nr. 32     |      |         |

 10| Conf. disp.PMB 1681/1999  |Str. Lt. Petre    |      |         |

   |                           |Lintes nr. 34A    |615   |615      |-

 11| Conf. adr. PMB 1681/1999  |Str. Lt. Petre    |368   |368      |-

   |                           |Lintes nr.36      |      |         |

 12| Conf. adr. PMB 1681/1999  |Str. Lt. Petre    |483   |  483    |-

   |                           |Lintes nr.36A     |      |         |

 13| Conf. adr. PMB 1681/1999  |Str. Lt. Petre    |142   |  142    |-

   |                           |Lintes nr.40      |      |         |

 14| Conf. adr. PMB 1681/1999  |Str. Lt. Petre    |255   |  255    |-

   |                           |Lintes nr.42      |      |         |

 15| Conf. adr. PMB 1681/1999  |Str. Lt. Petre    |123   |  123    |-

   |                           |Lintes 39 A       |      |         |

 16| Conf. adr. PMB 1681/1999  |Str. Lt. Petre    | 144  |   144   |-

   |                           |Lintes nr. 41     |      |         |

 17| Conf. adr. PMB 1681/1999  |Str. Lt. Petre    | 155  |    155  |-

   |                           |Lintes nr.3       |      |         |

 18| Conf. adr. PMB 1681/1999  |Str. Gheorghieni  | 615  |    140  |    475

   |                           |nr. 15            |      |         |

 19| Conf. disp. PMB 1815/1998 |Str. Gheorghieni  | 304  |    304  |-

   |                           |nr. 17            |      |         | 

 20| Conf. adr. PMB 1681/1999  |Str. Gheorghieni  | 280  |    280  |-

   |                           |nr.21             |      |         |

 21| Conf. adr. PMB 1681/1999  |Str. Gheorghieni  | 264  |    264  |-

   |                           |nr. 23            |      |         |

 22| Conf. adr. PMB 1681/1999  |Str. Gheorghieni  | 245  |    245  |-

   |                           |nr. 25            |      |         |

 23| Conf. adr. PMB 1681/1999  |Str. Gheorghieni  | 245  |    245  |-

   |                           |nr. 27            |      |         |

 24| Conf. adr. PMB 1681/1999  |Str. Gheorghieni  | 249  |    249  |-

   |                           |nr. 31            |      |         |          

 25| Conf. adr. PMB 397/1998   |Str. Gheorghieni  | 324.7|      15 |309.7

   |                           |nr. 68            |      |         |

 26| Conf. adr. PMB 1681/1999  |Intr.Popa Stan    | 178  |    178  |-

   |                           |nr.9              |      |         |    

 27| Conf. adr. PMB 1681/1999  |Intr.Ene Enescu   | 150  |    150  |-

   |                           |nr.5              |      |         |

--------------------------------------------------------------------------------

   |   TOTAL                   |                  |9289.5|  5981   |  3308.5

================================================================================