Hotărârea nr. 123/1999

HOTARAREnr. 123 din 1999-06-10 HOTARIRE numar 123 din 10/06/1999 PRIVIND APROBAREA PROCESE.-VERBALE ALE COMISIILOR DE NEGOCIERE REFERIT. LA VANZAREA SPATII. COMERCIALE CONSTRUITE DIN FONDURI. STATULUI, CONF.505/1998
HOT. 123 10/06/1999
HOTARIRE numar 123 din 10/06/1999

HOTARIRE numar 123 din 10/06/1999

PRIVIND APROBAREA PROCESE.-VERBALE ALE COMISIILOR DE NEGOCIERE REFERIT. LA VANZAREA SPATII. COMERCIALE CONSTRUITE DIN FONDURI. STATULUI, CONF.505/1998

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                                                                                         

                                 HOTARARE

 

 

privind aprobarea proceselor-verbale ale comisiilor de negociere referitoare la vanzare spatiilor comerciale construite din fondurile ststului, conform Hotararii Guvernului nr. 505/1998

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

      Vazand avizele comisiilor de apecialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr.389/1996 privind trasmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori, asa cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr.505/198, ale Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 220/1998, precum si ale art.20, alin.2, lit."g" si alin.3 si ale art.84 (1) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

Articol unic - Se aproba procesele-verbale ale comisiilor de negociere referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului, icheiate in urma negocierii cu agentii economici prezentati in anexa nr.1, are face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                  CONTRASEMNEAZA

    Liviu Serbanescu                             SECRETAR,

                                               Ovidiu Predescu   

Bucuresti, 10.06.1999

Nr.123

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

DEPARTAMENTUL ECONOMIC

 

                                                 LISTA

           cu procesele-verbale de negociere referitoare la vanzarea spatiilor

                 comerciale construite din fondurile statului

 

 

================================================================================

Nr.| Cumparatorul        | Destinatia |Valoarea    | Valoarea   | Pret     |Lei/

crt|                     |            |din experti-| corectata  | negociat | mp                                                                                

                         | Suprafata  |cerea investi- cf.       |  cu TVA  | cu                                                                     

   |  Adresa spatiului   | T. spatiu  |tiei        | HCGMB      |          |TVA                                                                                                 

   |                     | (cota      | (fara TVA) | 220/1998   |(mii lei) |(mii

   |                     | indiviza)  |            | si din     |          |lei)           

   |                     |  (mp)      |            |curs valutar|          |         

   |                     |            |            |(fara TVA)  |          |

   |                     |            |            | (mii lei)  |          |

________________________________________________________________________________

 1 |S.C.Stenyon Com S.R.L|  Comert    | 592.012    | 771.545    |1.000.000 |5149

   | Drumul Taberei Nr.44|  S = 194.21|            |            |          |

   |     sector 6        |  T = 224.08|            |            |          | 

--------------------------------------------------------------------------------

 2 |S.C.Gilion Com Impex | Comert     | 836.254    | 1.120.330  |1.500.000 |8330  

   |       S.R.L         |  S=180.08  |            |            |          |

   |                     |  T= 20.56  |            |            |          |

--------------------------------------------------------------------------------

 3 |S.C.Comaliment S.A.  | Comert     |2.876.540   | 4.084.862  |5.300.000 |5074

   |B-d Regina Elisabeta | S=1044.44  |

   |                     |            |            |            |          |

--------------------------------------------------------------------------------

 4 |S.C.Comaliment S.A.  |  Comert    |2.136.462   | 3.033.913  |3.960.000 |5900

   |Bd.M.Kogalniceanu    | S=671.20   |            |            |          |

   |Nr. 35(fost 85),     | T=122.76   |            |            |          |

   |sector 5             |            |            |            |          |

   |                     |            |            |            |          |

--------------------------------------------------------------------------------

 5 |S.C. Lorena 96       |  Comert    |  431.481   | 590.154    | 815.000  |4484

   |  Comimpex S.R.L.    | S=181.76   |            |            |          | 

   |  Bd.Basarabiei nr.84| T= 52.25   |            |            |          |                         

   |   Sector 2          |            |            |            |          |

------------------------------------------------------------------------------

 6 |S.C.Cerbul DI Compex |  COMERT    | 818.205    | 1.076.216  |1.420.000 |4897

   |     S.R.L           | S= 289.96  |            |            |          |

   |Calea Grivitei nr.163| T=  38.12  |            |            |          |

   | Sector 1            |            |            |            |          |

--------------------------------------------------------------------------------

 7 |S.C.Costel Prod S.R.L|  COMERT    | 132.976    | 159.505    |220.000   |5122

   | Sos. Viilor nr. 96  | S= 42.95   |            |            |          |

   | Sector 5            | T= 11.18   |            |            |          |

--------------------------------------------------------------------------------

 8 |S.C.Florirox Comimpex|  COMERT    | 250.355    | 319.751    | 405.000  |4211

   |     S.R.L             S= 96.17   |            |            |          |

   |sos.Pantelimon nr.352| T=  9.92   |            |            |          |

   |    sector 2         |            |            |            |          |

--------------------------------------------------------------------------------

 9 |S.C.Costel Import    |  COMERT    | 135.253    | 181.034    | 240.000  |8205 

   |Export S.R.L           S= 29.25   |            |            |          |

   |Calea Victoriei      | T=  4.76   |            |            |          |

   |   Nr. 91-93,        |            |            |            |          |

   |   sector 1          |            |            |            |          |

--------------------------------------------------------------------------------

 10|S.C.Costel Import    |  COMERT    | 134.793    | 180.412    | 240.000  |6110

   |Export S.R.L         |  S= 39.28  |            |            |          |  

   |   Piata Romana nr. 9|  T=  5.82  |            |            |          |

   |   Sector 1          |            |            |            |          |

--------------------------------------------------------------------------------

 11| S.C. Cocor S.A.     |  COMERT    | 896.189    |1.093.080   |1.430.000 |7533

   |Sos. Stefan cel Mare |  S= 189.82 |            |            |          |  

   |nr. 33               |  T=  41.45 |            |            |          |

   |  sector 2           |            |            |            |          |

________________________________________________________________________________

 12| S.C. Aliment Rom    |  COMERT    |1.733.344   |2.252.140   |2.930.000 |4900 

   | S.R.L               | S= 597.97  |            |            |          |

   |Sos. Giurgiului      | T= 269.86  |            |            |          |

   |nr. 118, sect.4      |            |            |            |          |

________________________________________________________________________________

 13| S.C. Kemper Trading |  COMERT    | 861.193    |1.254.140  |1.540.000 |11018

   | S.R.L, Piata Amzei  | S= 139.77  |            |            |          |

   | nr. 10-22, sector 1 | T= 23.64   |            |            |          |

 _______________________________________________________________________________

 14|Nitu Dorel           |Alimentatie | 142.375    |  204.193   | 260.000  |5575

   | Florentin           | publica    |            |            |          |

   | Bd. Decebal nr.20.  | S= 46.64   |            |            |          |

   | Bl.S3, Sector 3     | T=  6.37   |            |            |          |

_______________________________________________________________________________

 15|S.C. Alfa Consulting |Alimentatie |1.187.687   |1.636.449   |2.050.000 |7096

   | S.R.L. Calea        | publica    |            |            |          |

   | Grivitei nr. 134-138| S= 28.90   |            |            |          |

   |     Sector 1        | T=  26.00  |            |            |          |

________________________________________________________________________________

 16| S.C. Miozotis       | Comert     |  667.712   |891.545     |1.225.000 |8144

   | Trading Impex S.R.L | S=150.41   |  664.712   |            |          |               

   | str. Ion Campineanu | T= 16.20   |            |            |          |

   |  nr. 26, sector 1   |            |            |            |          |

   |                     |            |            |            |          |

________________________________________________________________________________

 17| S.C. Egibo Prod     | Comert     |1.504.637   |1.981.392   |2.650.000 |4973

   | Impex S.R.L.        | S=479.9+53 |            |            |          |

   | Bd.I.GH. Duca       | T= 48.44   |            |            |          |

   | nr.3-5, sector 1    |            |            |            |          |

________________________________________________________________________________

 18| Georgescu Vasile    |  Prestari  |  58.628    |1.981.392   |  78.000  |4588

   |  Str. Stejarului    | servicii   |            |            |          |

   |  nr. 31,sector 3    |  S= 17.00  |            |            |          |

   |                     |  T= 14.50  |            |            |          |

________________________________________________________________________________

 19| S.C. A.I. Vilcu Com.|  Comert    | 83.574     |  97.941    | 125.000  |5285

   | S.R.L.              | S= 23.65   |            |            |          |

   | Bd. Timisoara nr. 27| T= 34.62   |            |            |          |

   |     sector 6        |            |            |            |          |

   |                     |            |            |            |          |

________________________________________________________________________________

 20| S.C. Ianis Com S.R.L|  Comert    |            | 3.710.213  |4.825.000 |6371

   |Str. Brezoianu Nr. 60| S= 757.34  |2.910.524   |            |          |

   |    sector 1         | T=  73.07  |            |            |          |

   |                     |            |            |            |          |

________________________________________________________________________________

 21| Enciu Marian        | Prestari   |29.655      | 31.202     |  40.000  |4598

   | Alexandru           | servicii   |            |            |          |

   |  Bd. I.Gh.Duca nr. 4| S= 8.7     |            |            |          |

   |     sector 1        | T= 1.88    |            |            |          |

________________________________________________________________________________

 22| S.C. Traditie       | Alimentatie| 765.792    | 905.707    |1.150.000 |4327

   | Romaneasca S.R.L    |  publica   |            |            |          |

   | Bd. Dinicu Golescu  | S= 265.77  |            |            |          |

   | nr. 23-25, sect. 1  | T=  39.98  |            |            |          |

   |                     |            |            |            |          |

________________________________________________________________________________

 23|S.C. Adam Consignatie| Comert     | 127.240    | 136.864    |175.000   |4886

   | S.R.L               | S= 35.82   |            |            |          |

   | Str. Constantin     | T= 39.40   |            |            |          | 

   | Brancusi            |            |            |            |          |

________________________________________________________________________________

 24| Pascu Gabriela      | Farmacie   |504.191     |661.897     |825.000   |4149

   |  Sos. Giurgiului    |  S=198.86  |            |            |          |

   |  Nr.119             |  T= 33.03  |            |            |          |  

   |  Sector 4           |            |            |            |          |

________________________________________________________________________________

 25| S.C. Casa Romana    | Alimentatie|1.440.028   |1.554.457   |1.950.000|10102

   | S.R.L               |  publica   |            |            |          |

   | Calea Victoriei     |  S= 193.94 |            |            |          |

   |                     |  T= 102.91 |            |            |          |

_______________________________________________________________________________

 26|S.C. Remavie Trading | Comert     | 302.406    | 327.827    |410.000   |4911

   |S.R.L. Calea Grivitei|  S= 83.49  |            |            |          |

   |Nr. 158, sector 1    |  T= 12.79  |            |            |          |

________________________________________________________________________________

 27|S.C.Quatro 93 Impex  |  Comert    | 272.954    | 361.791    |450.000   |4114 

   |S.R.L.               | S= 109.38  |            |            |          |

   |  Bd. I.Ghe. Duca nr.| T=  21.44  |            |            |          |

   |  3-11, sector 1     |            |            |            |          |

________________________________________________________________________________

 28|S.C.Corola Servimpex | Comert     | 371.184    | 502.623    |650.000   |4874

   |Piata Natiunilor     |  S= 133.37 |            |            |          |

   |  Unite nr. 3-5,     |  T=  73.00 |            |            |          |

   |  sector 4           |            |            |            |          |

________________________________________________________________________________

 29|Ionescu Constantin   |  Comert    | 103.905    | 152.398    | 200.000  |7899

   |str. Academiei nr.   |   S= 25.32 |            |            |          |

   |39-41, sector 1      |   T=  5.6  |            |            |          |

   |                     |            |            |            |          |

________________________________________________________________________________

 30|Rasniceanu Gheorghe  |  Comert-   | 197.770    |  213.909   | 280.000  |3838

   |beneficiar Legea 42/ | productie  |            |            |          |

   |1990 ,               | S= 72.95   |            |            |          |

   |Sos. Salaj nr. 136,  | T= 17.31   |            |            |          |

   |Bl. 49, sector 5     |            |            |            |          |

________________________________________________________________________________

 31|S.C.Marinescu Impex  | Comert     |   72.519   |   98.546   |  135.000 |5581

   |S.R.L.               | S= 24.19   |            |            |          |

   |str. Teiul Doamnei   | T= 14.81   |            |            |          |

   |nr. 1, sector 2      |            |            |            |          | 

________________________________________________________________________________

 32|S.C.Felix CompanyImex| Comert     | 178.971    |   228.002  | 300.000  |7636

   |     S.R.L           | S= 39.29   |            |            |          |

   |str. Doamnei nr. 27, | T= 15.66   |            |            |          |

   |sector 3             |            |            |            |          |

________________________________________________________________________________

 33|S.C. Pepas 2000 S.R.L| Comert     | 187.452    |   258.847  | 320.000  |4690

   |  Sos. Mihai Bravu   | S= 68.23   |            |            |          |

   |Nr. 123-135, Bl. D11,| T=  9.58   |            |            |          |

   |sector 2             |            |            |            |          |

________________________________________________________________________________

 34|S.C. Belle Vie S.R.L | Comert     |1.170.397   |1.326.924   |1.645.000 |4857

   |   Sos. Mihai Bravu  | S= 338.7   |            |            |          |

   |   Nr. 107-119,sect.2| T=  48.00  |            |            |          |

________________________________________________________________________________

 35|S.C. Scala Galaxy    |  Comert    |1.119.018   |1.312.727   |1.650.000| 5643

   |S.R.L.               |  S= 292.40 |            |            |          |

   |Bd. Nicolae Balcescu |  T=  41.06 |            |            |          |                 

   |   Nr. 36, sector 2  |            |            |            |          |

________________________________________________________________________________

 36|S.C. Lipsca S.A.     |   Comert   |  542.015   |   679.084  |1.000.000 |5062

   |Sos. Mihai Bravu     | S= 197.56  |            |            |          |

   |Nr. 139-145, sect. 2 | T=  29.03  |            |            |