Hotărârea nr. 12/1999

HOTARAREnr. 12 din 1999-01-14 HOTARIRE numar 12 din 01/14/1999 privind interzicerea organizarii in Municipiului Bucuresti a unor adunari publice
HOT. 12 14/01/1999
HOTARIRE numar 12 din 01/14/1999

HOTARIRE numar 12 din 01/14/1999

privind interzicerea organizarii in Municipiului Bucuresti a unor adunari publice

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

          privind interzicerea organizarii in Municipiul Bucuresti

                          a unor adunari publice

 

     Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiul Bucuresti;

    In conformitate cu prevederile Legi nr.60/1991, privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice;

     In temeiul art.20, lit."n", "t" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

             Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                            Hotaraste:

 

     Art.1- Se interzice, pe termen de 30 de zile organizarea in Municipiul Bucuresti, a oricaror adunari publice de catre Liga Sindicatelor Miniere.

 

     Art.2- Incepand cu data de 23.01.1999, pe tata perioada actualului cnflict dintre Liga Sindicatelor Miniere si Guvernul Romaniei, se interzice organizarea oricaror adunari publice in Municipiul Bucuresti.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA

                                               SECRETAR,

                 Ion Badea                  Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 14.01.1999

Nr.12