Hotărârea nr. 119/1999

HOTARAREnr. 119 din 1999-06-10 HOTARIRE 119 din 10/06/1999 PRIVIND REVENDICAREA BUNURILOR APARTINAND SOCIETATII GENERALE DE GAZ SI ELECTRICITATE BUCURESTI
HOT. 119 10/06/1999
HOTARIRE 119 din 10/06/1999

HOTARIRE    119 din 10/06/1999

PRIVIND REVENDICAREA BUNURILOR APARTINAND SOCIETATII GENERALE DE GAZ SI ELECTRICITATE BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind revendicarea bunului apartinand

Societatii  Generale de Gaz si Electricitate  Bucuresti

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Comisiei de apa, canalizare, termoficare si energie din cadrul CGMB, precum si documentele de arhiva anexate din care rezulta ca Societatea generala de gaz si electricitate Bucuresti, nationalizata in 1948, a avut ca unic actionar Primaria Municipiului Bucuresti;

 

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale CGMB;

 

          In temeiul prevederilor art.20 (2), lit.g, art. 81 si art. 82, alin.2, coroborat cu art. 28(1) din Legea administratiei publice locala nr. 69/1991, republicata

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Articol  unic - Consiliul General al Municipiului Bucuresti hotaraste initierea de catre Primarul General a actiunii in justitie, de revendicare a bunurilor care au apartinut  Socetatii Generale de gaz si de Electricitate Bucuresti si care a functionat pana in 1948 ca societate autonoma, cu un singur actionar - Primaria Municipiului Bucuresti.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE  SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA

      Liviu Serbanescu                                                           SECRETAR

                                                                                           Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti nr. 119/10.06.1999