Hotărârea nr. 118/1999

HOTARAREnr. 118 din 1999-06-10 HOTARIRE 118 din 10/06/1999 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI ADRIAN HORIA IONEL CRISTEA
HOT. 118 10/06/1999
HOTARIRE 118 din 10/06/1999

HOTARIRE    118 din 10/06/1999

PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI ADRIAN HORIA IONEL CRISTEA

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind incetarea mandatului de consilier al domnului

Adrian Horia Ionel Cristea

 

 

          Avand in vedere adresa nr. 1993 din 28 mai 1999, a Partidului Liberal, prin care se aduce la cunostinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti demisia domnului consilier Adrian Horia Ionel Crista, inregistrata la Cabinet Secretar sub nr.  1298/03.06.1999, precum si Dispozitia primarului general al municipiului Bucuresti  nr. 852/  31.05.1999 de angajare a domnului Adrian Horia Ionel Cristea in functia de sef Departament Servicii Publice din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.

          Vazand raportul de specialitate al Comisiei de Validare al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

          In conformitate cu prevederile  art. 14 (2), art. 17(4), art.19 si ale art. 28(1) din Legea nr. 69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Articol  unic - Se ia act de demisia domnului Adrian Horia Ionel Cristea din functia de consilier.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE  SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA

      Liviu Serbanescu                                                           SECRETAR

                                                                                           Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti nr. 118/10.06.1999