Hotărârea nr. 101/1999

HOTARAREnr. 101 din 1999-05-06 HOTARIRE numar 101 din 06/05/1999 privind aprobarea colaborarii dintre C.G.M.B. cu S.C. YINS INTERNATIONAL TRADING GROUP S.R.L.
HOT. 101 06/05/1999
HOTARIRE numar 101 din 06/05/1999

HOTARIRE numar 101 din 06/05/1999

privind aprobarea colaborarii dintre C.G.M.B. cu S.C. YIN'S INTERNATIONAL TRADING GROUP S.R.L.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

          privind aprobarea colaborarii dintre Consiliul General al

    Municipiului Bucuresti cu S.C. YIN'S INTERNATIONAL TRADING GROUP S.R.L.   

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate al Directiei Relatii Internationale, Departamentul Patrimoniu Imobiliar, Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Directiei Generale Juridice, Legislatie, Contencios;

     Avand in vedere Memorandumul de intelegere si cooperare intre orasele Bucuresti si Beijing cat si intre orasele Bucuresti si Hang Zhou din provincia Zhejiang, incheiate in noiembrie 1998.

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile art.20(2), lit."y", coroborate cu prevederile art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba colaborarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu S.C. YIN'S INTERNATIONAL TRADING GROUP S.R.L., pe o perioada de 49 de ani, pentru refacerea, intretinerea si amenajarea cu specific chinezesc a Parcului Titan, conform obiectivelor de interes public, aflate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- Primarul General al Municipiului Bucuresti va negocia clauzele contractului de colaborare specificat la art.1 si il va supune aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

     Art.3- Nerespectarea obiectivelor mentionate la art.1 duce la incetarea aplicabilitatii prevederilor prezentei hotarari.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA

                                                   SECRETAR,

                Liviu Serbanescu             Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 06.05.1999

Nr.101

 

                      ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.101/06.05.1999

 

             TERMENII COLABORARII dintre CGMB-YIN'S INTERNATIONAL

 

- PARTILE: Consiliul General al Municipiului Bucuresti

                             si

           SC YIN'S INTERNATIONAL TRADING GROUP SRL

 

- OBIECTUL COLABORARII: -Amenajarea in specific chinezesc si intretinerea partii

                         de suD a PARCULUI TITAN;

                        -Organizarea de "distractii de interes public";

                        -Administrarea parcului;

 

- DURATA COLABORARII: 49 de ani;

 

- INVESTITIE PRECONIZATA: 50 milioane USD, realizata in primii 6 ani de asociere

 

- CONDITIILE COLABORARII: SC YIN'S INTERNATIONAL se obliga pe propria

                          cheltuiala sa:

                        - Refaca si sa intretina aleile parcului;

                        - Curete si sa populeze lacul cu noi specii de pesti;

                        - Refaca si sa administreze debarcaderul pentru plimbari

                          cu barca sau vaporasul;

                        - Asigure iluminatul public;

                        - Refaca materialul dendrologic distrus si sa amenajeze

                          diferite expozitii florale;

                        - Mentina destinatia parcului de recreere si agrement;

                        - Accesul populatiei in parc va fi liber.

 

- OBIECTIVELE COLABORARII: Construirea de pavilioane, pagode, replici la scara a unor monumente chinezesti, restaurante amenajate pe zone corespunzatoare diferitelor provincii din China, cu specific etnologic si culinar, ceainarii, magazine, bowling, colmplex de sanatate dotat cu piscina, masaj, sauna, cabinet cosmetic, sala de forta, gimnastica traditionala tajiquan, chioscuri, peisaje artificiale ce imita munti, ape, cascade, pesteri, statui chinezesti, fatani artezziene etc. Pe lac vor pluti diverse barci si vaporase care vor fi puse la dispozitia publicului care va avea acces gratuit in parc. Se va repopula lacul cu pesti si se va incerca popularea lui cu specii de crabi si broaste testoase, etc., se vor amenaja locuri destinate pescuitului sportiv, se vor amenaja expozitii florale aduse din China. De asemenea se vor amenaja locuri de joaca pentru copii dotate cu gropi de nisip, leagane, balansoare, parc de distractii, ring de dans si karaoke in aer liber. Se va reface pavajul cu piatra cubica de diferite forme si culori. Se vor reface podurile de acces pe insule, patru poduri cu specific chinezesc. Se va reface in totalitate sistemul de iluminat in parc.