Hotărârea nr. 1/1999

HOTARAREnr. 1 din 1999-01-14 HOTARIRE numar 1 din 01/14/1999 privind propunerea de numire a domnului OVIDIU PREDESCU in functia de Secretar al municipiului Bucuresti
HOT. 1 14/01/1999
HOTARIRE numar 1 din 01/14/1999

HOTARIRE numar 1 din 01/14/1999

privind propunerea de numire a domnului OVIDIU PREDESCU in functia de Secretar al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

           privind propunerea de numire a domnului OVIDIU PREDESCU

                in functia de Secretar al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere ca postul de Secretar al municipiului Bucuresti a devenit vacant cu data de 31.12.1998, prin pensionarea domnului Dinu Grigorescu;

     Tinand seama de expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei Personal privind propunerea de numire a domnului OVIDIU PREDESCU in functia de Secretar al municipiului Bucuresti;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In baza prevederilor art.73 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala si Hotararea Guvernului nr.775/1998;

    In temeiul art.28 din Legea 69/1991, republicata privind administratia publica locala,

 

                     Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                 Hotaraste:

 

     Articol unic - Se propune Departamentului pentru administratia publica locala numirea in functia de Secretar al municipiului Bucuresti a domnului OVIDIU PREDESCU.

     Primarul General va stabili nivelul de salarizare corespunzator functiei, precum si alte drepturi salariale cuvenite, potrivit legislatiei in vigoare.

 

                  PRESEDINTE DE SEDINTA,     CONTRASEMNEAZA

                       Gabriel Toma            SECRETAR,

 

Bucuresti, 14.01.1999

Nr.1