Hotărârea nr. 99/1998

HOTARAREnr. 99 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 99 din 05/28/1998 privind interzicerea arderii deseurilor de cauciuc si mase plastice
HOT. 99 28/05/1998
HOTARIRE numar 99 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 99 din 05/28/1998

privind interzicerea arderii deseurilor de cauciuc si mase plastice

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

                privind interzicerea arderii deseurilor

                      de cauciuc si mase plastice

 

 

     Avand in vedere raportul de specialitate al Departamentului Servicii Publice;

     Vazand avizele Comisiilor pe domenii ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile art.24, lit."b" si "c" din Legea nr.137/1995 privind protectia mediului;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."d" si art.28, alin.1 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

                       Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                  Hotaraste:

 

     Art.1- Incepand cu data prezentei, pe teritoriul municipiului Bucuresti se interzice arderea deseurilor de cauciuc si mase plastice, in alte locuri decat in instalatii specializate, omologate si autorizate.

 

     Art.2- Nerespectarea acestei interdictii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda conform prevederilor Legii nr.137/1995, art.82, paragraf 3, lit."c".

 

     Art.3- Constatarea si sanctionarea contraventilor se face de catre personalul imputernicit prin Dispozitiile primarului general nr.1745/1996 si 783/1997.

 

                             PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                 Anton Parlagi

 

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.99