Hotărârea nr. 98/1998

HOTARAREnr. 98 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 98 din 05/28/1998 privind atribuirea in folosinta gratuita Consiliului local sector 2, pe termen de 49 de ani, a terenului de 35.800 mp din zona Complex Parc Tei-Toboc
HOT. 98 28/05/1998
HOTARIRE numar 98 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 98 din 05/28/1998

privind atribuirea in folosinta gratuita Consiliului local sector 2, pe termen de 49 de ani, a terenului de 35.800 mp din zona Complex Parc Tei-Toboc

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                         CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

       privind atribuirea in folosinta gratuita Consiliului local sector 2,

         pe termen de 49 de ani, a terenului in suprafata de 35.800 m.p.

                        din zona Complexului Toboc-Tei

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."g", ale art.28(2), ale art.77 si ale art.85 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.22/1997,

 

                     Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                  Hotaraste:

 

     Art.1- Se atribuie in folosinta gratuita, pe termen de 49 de ani, Consiliului local al sectorului 2, terenul in suprafata de 35.800 m.p. reprezentand zona Complexului Parc Tei - Toboc, destinat realizarii unei zone de utilitate publica - agrement, teren identificat conform planului anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- Prin grija Primariei sectorului 2, se va realiza un proiect de urbanism de detaliu (PUD) ce va fi avizat si de CGMB pe terenul mentionat la art.1, a carui suprafata exacta va fi stabilita cu aceasta ocazie.

 

     Art.3- Pentru terenul indicat la art.1 ci specificatiile introduse prin art.2, se aproba exercitarea de catre Consiliul local al sectorului 2 a prevederilor art.20, pct."h", din Legea nr.69/1991, republicata, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgneta a Guvernului nr.22/1997.

 

 

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                               Anton Parlagi

 

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.98