Hotărârea nr. 88/1998

HOTARAREnr. 88 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 88 din 05/28/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice zonale in municipiul Bucuresti
HOT. 88 28/05/1998
HOTARIRE numar 88 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 88 din 05/28/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice zonale in municipiul Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

             privind aprobarea unor planuri urbanistice zonale

                       in municipiul Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice zonale pe teritoriul municipiului Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia de Analiza Tehnica - Agentia de Protectia Mediului;

 - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarii Teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul prevederilor art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planurile urbanistice zonale:

           1. Str.Humulesti nr.97-107, sector 5;

           2. Drumul intre Tarlale, sector 3.

 

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                 Anton Parlagi

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.88