Hotărârea nr. 85/1998

HOTARAREnr. 85 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 85 din 05/28/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructii provizorii -presa tip RODIPET amplasate pe dom.public al mun.Bucuresti
HOT. 85 28/05/1998
HOTARIRE numar 85 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 85 din 05/28/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructii provizorii -presa tip RODIPET amplasate pe dom.public al mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

 

                                 HOTARARE

               privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu

               pentru constructii provizorii - presa tip RODIPET

            amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;

     In temeiul prevederilor art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.27/1997,

 

                     Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                  Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru constructii provizorii cu vanzare presa tip RODIPET, amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti, pe Calea Dorobanti colt cu Sos.Stefan cel Mare si Piata 1 Mai, sectorul 1.

 

 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                 Anton Parlagi

 

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.85