Hotărârea nr. 83/1998

HOTARAREnr. 83 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 83 din 05/28/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru reamenajarea Pietei Berceni amplasata pe domeniul public al municipiului Bucuresti
HOT. 83 28/05/1998
HOTARIRE numar 83 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 83 din 05/28/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru reamenajarea Pietei Berceni amplasata pe domeniul public al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

              privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu

                    pentru reamenajarea Pietei Berceni

            amplasata pe domeniul public al municipiului Bucuresti

 

     Avand in veere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Publcie se Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul prevederilor art.20, alin.2, lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 22/1997,

 

                      Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu - Reamenajarea Pietei Berceni, sector 4, pentru constrcutii provizorii, amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti.

 

 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                Anton Parlagi

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.83