Hotărârea nr. 82/1998

HOTARAREnr. 82 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 82 din 05/28/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti
HOT. 82 28/05/1998
HOTARIRE numar 82 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 82 din 05/28/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                                HOTARARE

         privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

       pentru constructii provizorii amplasate pe domeniul public

                      al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

 - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul prevederilor art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti, conform anexei, care ace parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- Terenurile ce reprezinta domeniul public al municipiului Bucuresti vor face obiectul concesionarii, conform legii.

 

     Art.3- Durata concesionarii se stabileste pe o perioada de 99 de ani pentru locuinte si anexe gospodaresti si pe o perioada de 49 de ani pentru constructii cu functiuni de comert, prestari servicii, alimentatie publica, etc.

 

     Art.4- Conditiile de plata si celelalte obligatii ale partilor se vor stabili prin contractul de concesiune, ce se va perfecta intre parti.

 

                                 PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                    Anton Parlagi

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.82

 

                                         ANEXA LA HOT.NR.82/28.05.1998

 

                                 T A B E L

        cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii

            amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti

================================================================================

Nr.crt.  Denumirea lucrarii           Functiune        Aviz CTUAT    Aviz CULPAT

================================================================================

     SECTOR 1

1. PUD - Str.Academiei nr.11    extindere terasa       7M1/1/98     154/98

         S= 130,00 mp           Hotel Majestic

2. PUD - Bd.Gh.Magheru nr.9A    extindere magazin      5/9/98        96/98

         S= 58,00 mp            prest.serv.+papetarie 

3. PUD - Bd.Nicolae Titulescu   terasa sezoniera       38/20/98      47/98

         nr.18  S= 44,00 mp

 

     SECTOR 2

1. PUD - Str.Campul cu Flori 1  terasa sezoniera       12/8/98      221/98

         s= 52,00 mp

 

     SECTOR 3

1. PUD - Str.Dristor-statia     acoperire acces        1/15/98      189/98

         metrou tr.II-S=212 mp  metrou+comert

 

     SECTOR 4

1. PUD - Al.Castanilor          amenaj.spatii comert   6M2/2/98     153/98

         S= 6604,00 mp

2. PUD - Str.Turturele bl.F4    extindere incinta      24M2/6/97    187/98

         tronson I - S=673 mp   B.C.R.

 

     SECTOR 5

1. PUD - Statie metrou Eroilor   DUNKIN DONUT'S       2/29/98       93/98

         S= 270,00 mp

================================================================================

       ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

                BUCURESTI                            SEF SERVICIU

             arh.ADRIAN BOLD                     arh.ALEXANDRA FAGARASANU