Hotărârea nr. 81/1998

HOTARAREnr. 81 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 81 din 05/28/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie amplasata pe domeniul privat al municipiului Bucuresti
HOT. 81 28/05/1998
HOTARIRE numar 81 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 81 din 05/28/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie amplasata pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                         CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

 

                                 HOTARARE

             privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu

                       pentru constructie provizorie

          amplasata pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Pulice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul prevederilor art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica loala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 22/1997,

 

 

              Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planul urbanistic de detaliu - Intrarea ziduri Mosi, sector 2, pentru constructie provizorie - depozit comercial al SC ARCA '92 SRL, amplasata pe domeniul privat al municipiului Bucuresti.

 

     Art.2- Terenurile ce reprezinta domeniul privat al municipiului Bucuresti vor face obiectul concesionarii, conform legii.

 

 

                                 PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                     Anton Parlagi

 

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.81