Hotărârea nr. 76/1998

HOTARAREnr. 76 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 76 din 05/28/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe terenuri propr.persoanelor fizice/juridice
HOT. 76 28/05/1998
HOTARIRE numar 76 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 76 din 05/28/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe terenuri propr.persoanelor fizice/juridice

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

 

                                 HOTARARE

           privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

            pentru constructii definitive amplasate pe terenuri

                 proprietatea persoanelor fizice/juridice

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

- Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, republicata, prvind autorizarea executari constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, ale Hotararii Guvernulu Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul prevederilor art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                  Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba aplanurile urbanistice de detaliu pentru constrcutii definitive amplasate pe terenuri proprietatea persoanelor fizice/juridice, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

                             PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                 Anton Parlagi

 

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.76

 

                                     ANEXA LA HOTARAREA NR.76/28.05.1998

 

 

                                 T A B E L

                 cu planurile urbanistice de detaliu pentru

                constructii definitive amplasate pe terenuri

                  proprietatea persoanelor fizice/juridice

================================================================================

Nr.crt. Denumirea lucrarii                Functiune      Aviz CTUAT  Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

 1. PUD-Str.Jiului 10                benzinarie SHELL        3CA6/15/98   174/98

 2. PUD-Str.Grigore Gafencu 78-84    lotizare locuinte       3CA5/12/98   155/98

 3. PUD-Str.Grigore Gafencu 10-20    lotizare rezidentiala   3CA6/2/98    175/98

 4. PUD-Sos.Pipera parcela 905       birouri+depozite        3CA4/6/98    125/98

 5. PUD-Str.Verde 6                  birouri                 3CA4/4/98    116/98

 6. PUD-Str.Virgiliu 17-19           locuinte+birouri        3CA5/1/98    176/98

 7. PUD-Str.Stirbei Voda 101A        ans.rezidential         3CA4/5/98    173/98

 8. PUD-Str.Grigore Mora-Str.Gh.Bals locuinte+servicii       3CA8/7/98    208/98

 9. PUD-Cal.Victoriei 155,bl.D1      centrala apa racita     12M2/4/98    207/98

10. PUD-Str.Pechea 16       Complex paroh.sf.Petru si Pavel  3CA6/18/98   205/98

11. PUD-Str.Scoala Herastrau 49

        Str.Ardeziei 2               locuinta+servicii       3CA8/8/98    223/98

12. PUD-Bd.Aviatorilor 37+

        Str.Popa Savu 38             locuinte+birouri        5/5/98       224/98

 

     SECTOR 2

 1. PUD-Str.Barbu Vacarescu 129      locuinte+mag.           8M1/2/98     117/98

 2. PUD-Str.Ion Calin 7-9            birouri                 3CA7/7/98    170/98

 3. PUD-Aleea Romula 9               locuinta                7/9/98       141/98

 4. PUD-Str.Pop de Basesti 53        locuinta                5/14/98      163/98

 5. PUD-Sos.Mihai Bravu 139A-141bis  locuinta                9/10/98      165/98

 6. PUD-Str.Gherghitei 27            depozite, comert        6/19/98      166/98

 7. PUD-Str.Thomas Masarik 19        locuinte+birouri        2/18/98      118/98

 8. PUD-Str.Av.Protopopescu 68       locuinta+birouri        11M1/7/98    191/98

 9. PUD-Cal.Floreasca 143            birouri                 11M1/6/98    156/98

10. PUD-Str.Barbu Vacarescu 102-104  locuinte                3CA6/1/98    212/98

 

     SECTOR 3

 1. PUD-Str.Hasmas 28                prestari servicii       6/28/98      136/98

 

     SECTOR 5

 1. PUD-Sos.Alexandriei 176B-178     locuinta+servicii       11M1/9/98    162/98

 

     SECTOR 6

 1. PUD-Bd.Timisoara 60B             benzinarie CARGAS       3CA5/8/98    178/98

 2. PUD-Str.Sabiutei 10-12           locuinta                11/23/98     192/98

 3. PUD-Cal.Giulesti 333             turn transm.date        12/32/98     190/98

 4. PUD-Bd.Uverturii 47              locuinta+magazin        3CA6/10/98   198/98

 5. PUD-Str.Atanasie Stoicescu 3     locuinta+alim.publica   7/16/98      215/98

================================================================================

           ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

                   BUCURESTI,                         SEF SERVICIU,

 

             arh. ADRIAN BOLD                    arh.ALEXANDRA FAGARASANU