Hotărârea nr. 75/1998

HOTARAREnr. 75 din 1998-05-13 HOTARIRE numar 75 din 05/13/1998 privind reprezentarea intereselor municipiului Bucuresti la Cea de-a III-a Masa Rotunda a Guvernatorilor si Primarilor Capitalelor Zonei Marii Negre
HOT. 75 13/05/1998
HOTARIRE numar 75 din 05/13/1998

HOTARIRE numar 75 din 05/13/1998

privind reprezentarea intereselor municipiului Bucuresti la Cea de-a III-a Masa Rotunda a Guvernatorilor si Primarilor Capitalelor Zonei Marii Negre

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

 

                                   HOTARARE

             privind reprezentarea intereselor municipiului Bucuresti

           la Cea de-a III-a Masa Rotunda a Guvernatorilor si Primarilor

                          Capitalelor Zonei Marii Negre

 

 

     Avand in vedere raportul secretarului general al municipiului Bucuresti;

     Tinand seama de prevederile art.42(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de urgenta nr.22/1997,

 

                     Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                  Hotaraste:

 

     Art.1- Domnul Viorel Lis va reprezenta interesele municipiului Bucuresti la Cea de-a III-a Masa Rotunda a Guvernatorilor si Primarilor Capitalelor Zonei Marii Negre, ce va avea loc in perioada 14-15 mai 1998.

 

    Art.2- La viitoarea sedinta a Consiliului General al municipiului Bucuresti, domnul Viorel Lis va prezenta o informare asupra conferintei mentionate la art.1

 

 

                             PRESEDINTE DE SEDINTA,

                            Radu-Florin Dumbraveanu

 

 

Bucuresti, 13.05.1998

Nr.75