Hotărârea nr. 74/1998

HOTARAREnr. 74 din 1998-05-13 HOTARIRE numar 74 din 05/13/1998 privind validarea mandatului de consilier al domnului Nicolau Grigore
HOT. 74 13/05/1998
HOTARIRE numar 74 din 05/13/1998

HOTARIRE numar 74 din 05/13/1998

privind validarea mandatului de consilier al domnului Nicolau Grigore

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                    BUCURESTI

 

                                     HOTARARE

                    privind validarea mandatului de consilier

                           al domnului Nicolau Grigore

 

 

     Avand in vedere raportul Comisiei de validare din cadrul Consiliului General al municipiului ucuresti;

     Urmare adresei P.S.D.R. nr.558/13.04.1998, prin care se solicita validarea mandatului de consilier al domnului Nicolau Grigore pe locul ramas vacant prin alegerea domnului Nistor George in functia de viceprimar si ca urmare a incompatiblitatii functiei de viceprimar cu cea de consilier;

     In conformitate cu prevederile art.77(2) din Legea nr.70/1991, republicata, privind alegerile locale;

     In temeiul prevederilor art.17(4), ale art.28(1) si ale art.47(1) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de urgenta nr.22/1997,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                            Hotaraste:

 

     Articol unic : Incepand cu data prezentei, se valideaza mandatul de consilier al domnului Nicolau Grigore, reprezentand Uniunea Social Democrata.

 

 

 

                                 PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                Radu-Florin Dumbraveanu

 

 

Bucuresti, 13.05.1998

Nr.74