Hotărârea nr. 73/1998

HOTARAREnr. 73 din 1998-04-09 HOTARIRE numar 73 din 04/09/1998 privind constituirea Comisiei de verificare a Hotararii nr.12/20.11.1997 a Comisiei de Licitatii a P.M.B.
HOT. 73 09/04/1998
HOTARIRE numar 73 din 04/09/1998

HOTARIRE numar 73 din 04/09/1998

privind constituirea Comisiei de verificare a Hotararii nr.12/20.11.1997 a Comisiei de Licitatii a P.M.B.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

 

 

                               HOTARARE

            privind constituirea Comisiei de verificare a

      Hotararii nr.12/20.11.1997 a Comisiei de Licitatii a P.M.B.

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a uni grup de consilieri municipali;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      Tinand seama de prevederile art.12.1 din Hotararea Guvernului nr.727/1993, privind Regulamentul referitor la organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiilor publice;

      In temeiul art.20, lit."g" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

              Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                               Hotaraste:

 

 

      Art.1- Se constituie Comisia de verificare a Hotararii Comisiei de Licitatii P.M.B. nr.12/20.11.1997, compusa din urmatorii consilieri:

 

- Voiculescu Mihail                 - Popescu Ioana

- Parlagi Anton                     - Stefanescu Mihai

- Lupu Radu                   - Popescu Alexandru

- Enescu Dumitru

 

     Art.2- Primarul General va lua masurile necesare pentru incheierea verificarilor, pana la data de 20.04.1998 si prezentarea concluziilor comisiei mentionate la articolul 1, in prima sedinta a Consiliului General al municipiului Bucuresti.

 

 

 

 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

                           Constantin Bratu

 

 

 

 

Bnucuresti, 09.04.1998

Nr.73