Hotărârea nr. 72/1998

HOTARAREnr. 72 din 1998-04-09 HOTARIRE numar 72 din 04/09/1998 privind acceptarea unei donatii
HOT. 72 09/04/1998
HOTARIRE numar 72 din 04/09/1998

HOTARIRE numar 72 din 04/09/1998

privind acceptarea unei donatii

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

 

 

                                HOTARARE

                   privind acceptarea unei donatii

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti prin care se propune aprobarea unei donatii din partea firmei S.C. MIRON EDCOM S.R.L.;

      Tinand seama de referatul si raportul Serviciului de Coordonare Complexa inregistrate cu nr.60223/23.01.1998 si 60224/23.01.1998;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In baza prevederilor art.814 din Codul Civil;

      In temeiul art.28, alin.5 si art.82, alin.3 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1998,

 

 

 

              Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                               Hotaraste:

 

 

      Art.1- Se accepta, fara sarcini, donatia facuta de firma S.C.MIRON EDCOM S.R.L., constand din mobilier de birouri, in valoare de 3.902.063,00 lei, conform facturilor de achizitie seria FL nr.1370535/30.01.1998 si 1370528/1998, pentru mobilarea camerei nr.204, etaj II, unde functioneaza Serviciul Coordonare Complexa - Directia General de Urbanism - Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului  - P.M.B..

 

      Art.2- Predarea - primirea mobilierului se va face pe baza fisei de inventar intocmita pentru fiecare persoana angajata in cadrul Serviciului Coordonare Complexa - Directia Generala de Urbanism -  Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

 

 

 

 

 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

                                       Constantin Bartu

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 09.04.1998

Nr.72