Hotărârea nr. 71/1998

HOTARAREnr. 71 din 1998-04-09 HOTARIRE numar 71 din 04/09/1998 privind revizuirea si modificarea Hotararii nr.9/30.01.1997 a Consiliului General al municipiului Bucuresti
HOT. 71 09/04/1998
HOTARIRE numar 71 din 04/09/1998

HOTARIRE numar 71 din 04/09/1998

privind revizuirea si modificarea Hotararii nr.9/30.01.1997 a Consiliului General al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

 

 

                                  HOTARARE

          privind revizuirea si modificarea Hotararii nr.9/30.01.1997

             a Consiliului General al municipiului Bucuresti

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;

      Analizand raportul nr.2013/17.12.1997, a Directiei pentru Cultura si Culte;

      Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In temeiul art.28, alin.1 si 2 si art.85 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                              Hotaraste:

 

 

      Art.1- Hotararea Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.9/30.01.1997, se revizuie si se modifica in sensul ca imobilul situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr.115, sector 1, se atribuie in folosinta gratuita Uniunii Scriitorilor din Romania pe o durata de 49 de ani.

 

      Art.2- Incepand cu data prezentei hotararea nr.50/26.03.1998 se abroga.

 

 

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

                               Constantin Bratu

 

 

 

 

Bucuresti, 09.04.1998

Nr.71