Hotărârea nr. 70/1998

HOTARAREnr. 70 din 1998-04-09 HOTARIRE numar 70 din 04/09/1998 privind aderarea municipiului Bucuresti la Organizatia POLIS (Promovarea legaturilor functionale impreuna cu serviciile de integrare)
HOT. 70 09/04/1998
HOTARIRE numar 70 din 04/09/1998

HOTARIRE numar 70 din 04/09/1998

privind aderarea municipiului Bucuresti la Organizatia POLIS (Promovarea legaturilor functionale impreuna cu serviciile de integrare)

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

 

 

                                HOTARARE

                 privind aderarea municipiului Bucuresti la

                         Organizatia P O L I S

    (Promovarea legaturilor functionale impreuna cu serviciile de integrare)

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;

      Tinand cont de raportul Directiei Relatii Internationale;

      In baza avizului Departamentului Economic si al Directiei Juridic, Legislatie, Contencios;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In conformitate cu prevederile capitolului VII art.78 din Legea nr.69/1991, republicata , privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.22/1997,

 

 

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                                   Hotaraste:

 

 

      Art.1- Se aproba aderarea municipiului Bucuresti la Organizatai P O L I S incepand cu luna martie 1998 si plata cotizatiei aferente calitatii de membru cu drepturi depline al Asociatiei, in suma de 700 ECU/an.

 

      Art.2- Suma aferenta de 700 ECU/an se va prevede in bugetul local al anul 1998.

 

 

 

 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

                                Constantin Bratu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 09.04.1998

Nr.70