Hotărârea nr. 7/1998

HOTARAREnr. 7 din 1998-01-29 HOTARIRE numar 7 din 01/29/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe proprietatea persoanelor fizice/juridice
HOT. 7 29/01/1998
HOTARIRE numar 7 din 01/29/1998

HOTARIRE numar 7 din 01/29/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe proprietatea persoanelor fizice/juridice

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                     HOTARARE

          privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru

          constructii definitive amplasate pe proprietatea persoanelor

                                  fizice/juridice

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia de coordonare a sectoarelor - DUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului, ale HCLMB nr.22/1994;

     In temeiul art.20, alin.2 lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta nr.22/1997,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                 Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe terenuri proprietate a persoanelor fizice/juridice, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

                             PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                   Iulian Cretu

 

Bucuresti, 29.01.1997

Nr.7

 

                             ANEXA NR.1 LA HOT.7/29.01.1998

 

                               T A B E L

                 CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU

         CONSTRUCTII DEFINITIVE AMPLASATE PE PROPRIETATEA PRIVATA

                    A PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE

================================================================================

Nr.  Denumirea lucrarii            Functiune              Aviz         Aviz

crt.                                                      CTUAT        CULPAT

================================================================================

     SECTOR 1

 1. PUD - Putul lui Zamfir 8     locuinta+sediu firma    3CA16/5/97   2497/97

 2. PUD - Str.Jiului 49          loc.+mag.prez.gresie     27M1/2/97   2496/97

 3. PUD - Str.Puskin 22-24       birouri+locuinte         30M1/9/97   2460/97

         (fost nr.18)

 4. PUD - Cal.Floreasca 206-208  birouri+locuinte       3CA19/17/97   1998

 5. PUD - Cal.Stirbei 101A       ans.rezidential BRD     3CA19/4/97   1998

 6. PUD - Al.Teisani parcela     spatii birouri depozit

          A 317/1                detergenti PUZ existent 3CA19/6/97   1998

 7. PUD - Cal.Dorobantilor 14    extind.si reamenajare

                                 sediul British Council  3CA1/3/98    1998

 8. PUD - Str.Nicolae Caranfil 85  birouri               3CA17/2/97   8/1998

 

     SECTOR 2

 9. PUD - Str.Fabrica de Gheata 14 sediu firma,comert,

                                 mica productie          3CA1/2/98    2/1998

10. PUD - Str.Eminescu 106-108   bir,comert,locuinte     3CA16/2/97   3/1998

11. PUD - Str.Buzesti 86-88      locuinte+birouri        3CA16/1/97   2455/97

 

     SECTOR 3

12. PUD - Str.Valeriu Braniste 47   birouri              3CA19/5/97   4/1998

13. PUD - Str.Postavarului       supermarket Eurobila

          Str.Ghita Serban       modificare PUD          3CA12/3/97   5/1998

 

     SECTOR 4

14. PUD - Dr.Leordeni 106        baza de productie

          zona Berceni           Arcom                   1M2/1998     7/1998

 

     SECTOR 6

15. PUD - Cal.Plevnei 139-141    ans.locuinte            2M1/4/1998   6/1998

================================================================================

      ARH.SEF AL MUN.BUCURESTI

          arh.Adrian Bold                       Sef Serviciu,

                                             arh.Maria Rodeanu