Hotărârea nr. 69/1998

HOTARAREnr. 69 din 1998-04-09 HOTARIRE numar 69 din 04/09/1998 privind aderarea municipiului Bucuresti la Conferinta Principalelor Orase ale Lumii
HOT. 69 09/04/1998
HOTARIRE numar 69 din 04/09/1998

HOTARIRE numar 69 din 04/09/1998

privind aderarea municipiului Bucuresti la Conferinta Principalelor Orase ale Lumii

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

 

                                    HOTARARE

                privind aderarea municipiului Bucuresti la

                  Conferinta Principalelor Orase ale Lumii

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;

      Tinand cont de raportul Directiei de Relatii Internationale;

      In baza avizului Departamentului Economic si al Directiei Juridic, Legislatie, Contencios;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In conformitate cu prevederile capitolului VII art.78 din Legea nr,69/1991, republicata, privind administratia publica locala,modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

 

                               Hotaraste:

 

 

 

      Art.1- Se aproba aderarea municipiului Bucuresti la Conferinta Principalelor Orase ale Lumii si plata cotizatiei aferente calitatii de membru cu drepturi depline al asocietiei, in suma de 976$/an.

 

      Art.2- Suma aferenta de 967$/an, se va prevede in bugetul local pe anul 1998.

 

 

 

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

                                Constantin Bratu

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 09.04.1998

Nr.69