Hotărârea nr. 68/1998

HOTARAREnr. 68 din 1998-04-09 HOTARIRE numar 68 din 04/09/1998 privind acceptul si darea in administrare a bunurilor care fac obiectul donatiei Primariei federale din Munchen
HOT. 68 09/04/1998
HOTARIRE numar 68 din 04/09/1998

HOTARIRE numar 68 din 04/09/1998

privind acceptul si darea in administrare a bunurilor care fac obiectul donatiei Primariei federale din Munchen

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

            privind acceptul si darea in administrare a bunurilor

          care fac obiectul donatiei Primariei Federale din Munchen

 

     

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea donatiei Primariei Federale din Munchen si darea in administrare a bunurilor ce fac obiectul donatiei;

      Tinand seama de raportul comun de specialitate al Departamentului Servicii Publice si Departamentului Economic;

      Lunad in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In baza prevederilor art.814 din Codul Civil;

      In temeiul art.82, alin.1 si alin.3 si art.84 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                                Hotaraste:

 

 

      Art.1- Se accepta donatia Primariei Federale din Munchen pentru 4 (patru) autocamioane Mercedes (2 x 16 t.; 1 x 6 t.; 1 x 3,5 t.) si echipamente pentru pompieri, in conformitate cu "Actul de donatie" anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

      Art.2- Se aproba darea in administrare, catre "Adiministratia strazilor" a 4 (patru) autocamioane Mercedes (2 x 16 t.; 1 x 6 t.; 1 x 3,5 t), primite cu titlul de donatie.

 

      Art.3- Se aproba darea in administrare a Brigazii de Pompieri a municipiului Bucuresti, a echipamentelor pentru pompieri, primite cu titlul de donatie.

 

 

 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

                                 Constantin Bratu

 

 

Bucuresti, 09.04.1998

Nr.68

 

 

 

               ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B. NR.68/09.04.1998

 

 

 

                            T R A D U C E R E

 

      PRIMARIA DIN MUNCHEN

 

      ACT DE DONATIE

 

      Primaria Federala din Munchen doneaza administratiei municipiului Bucuresti Romania urmatorele bunuri:

 

      PENTRU CURATENIA STRAZILOR

2 autocamioane de 16 tone

1 autocamion de 6 tone

1 autocamion de 3,5 tone

 

    PENTRU POMPIERI:

circa 1000 costume de incendiu

30 corzi sarit

125 jachete de piele (lungi pana la genunchi)

80 mantale piele ulei (mai lungi)

400 mantale medicale

600 casti de protectie

 

Bunurile transportate sunt bunuri auxiliare, si nu marfuri comerciale.

 

Nu sunt nocive pentru oameni, nici pentru mediu.

 

Dr. Gertraud Burkert

 

PRIMAR