Hotărârea nr. 66/1998

HOTARAREnr. 66 din 1998-04-09 HOTARIRE numar 66 din 04/09/1998 privind darea unor terenuri la S.C. REBU S.A.
HOT. 66 09/04/1998
HOTARIRE numar 66 din 04/09/1998

HOTARIRE numar 66 din 04/09/1998

privind darea unor terenuri la S.C. REBU S.A.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

 

 

                                 HOTARARE

                  privind darea unor terenuri la S.C. REBU S.A.

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Departamentului Servicii Publice, privind darea unor terenuri la S.C. REBU S.A.;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In temeiul prevederilor art.20, lit."g" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                                Hotaraste:

 

 

      Articol unic - Incepand cu data prezentei hotarari, terenurile prevazute in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare, se considera terenuri de utilitate publica si vor fi folosite in exclusivitate de catre S.C. REBU S.A pentru organizarea si amenajarea, cu caracter provizoriu, a punctelor de apel pentru lucratorii de la salubrizare stradala.

 

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

                                Constantin Bratu

 

 

 

 

Bucuresti, 09.04.1998

Nr.66

 

 

 

                 ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 66/1998

 

 

                 LISTA TERENURILOR  DE UTILITATE PUBLICA

          cu destinatie pentru amenajarea, cu caracter provizoriu,

 a punctelor de apel pentru lucratorii sectoarelor de salubrizare stradala

            (suprafata acestor terenuri nu vor depasi 150 mp)

 

      IN SECTORUL 1                                  IN SECTORUL 2

1. Sos.Chitilei nr.108                          1. Str.Tunari nr.54

2. Str.Polizu nr.20-22                          2. Str.Tepes Voda * Str.Visinilor

3. Str.Iani Buzoiani (7-8.H-1)                  3. Str.Tunari * Str.Mamuleanu

4. Str.Ing.Zablovschi nr.46                     4. Str. Colentina * Sr.Cremenitei

5. Str.Abrud nr.94 B

6. Str.Lt.Radu Beller (7-8/B-C)

 

      IN SECTORUL 3

1. Calea Calarasilor * Str.Delea Noua (Punctul termic nr.5)

2. Str. Popa Farcas nr.25-27 (Punctul termic)

3. Str.Unitatii nr.86

 

    IN SECTORUL 4                                          

1. Str.Elena Cuza nr.13

2. Str.Resita * Str.Huedin

3. Str.Gazelei * Str.Alba

4. Str.G.Georgescu * Str.Justitiei

5. Sos.Oltenitei * Str.Savinesti

6. Str.Luica * Str.Resita

7. Sos.Oltenitei * Str.Giurgiului (Sura Mare)

 

    IN SECTORUL 5                                  IN SECTORUL 6

1. Bdul Pieptanari nr.97 A                               1. Str.Lujerului nr.1-5

2. Str.Humulesti nr.60                                 2. Str.Dezrobirii nr.21-21A

3. Sos.Alexandriei (in spatele blocului PC 7)  3. Prelungirea Timisoara nr.36-38

4. Str.Mihail Cioranu (15-16/G-F)                  4. Bdul Iuliu Maniu nr.47-49

5. Str.Sebastian (17-18/G-F)                       5. Prelungirea Ghencea * Valea                                                                                       

6. Str.Odoarei nr.7                               Oltului

7. Splaiul Independentei * Str.Buicliu