Hotărârea nr. 65/1998

HOTARAREnr. 65 din 1998-04-09 HOTARIRE numar 65 din 04/09/1998 privind anularea Hotararii Consiliului Local al municipiului Bucuresti nr.6/1993, referitoare la asocierea C.L.M.B. cu Consiliul Parisului
HOT. 65 09/04/1998
HOTARIRE numar 65 din 04/09/1998

HOTARIRE numar 65 din 04/09/1998

privind anularea Hotararii Consiliului Local al municipiului Bucuresti nr.6/1993, referitoare la asocierea C.L.M.B. cu Consiliul Parisului

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

 

 

                                HOTARARE

   privind anularea Hotararii Consiliului Local al municipiului Bucuresti

   nr.6/1993, referitoare la asocierea Consiliului Local al municipiului                                     

                      Bucuresti cu Consiliul Parisului

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;

      Vazand raportul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Directiei Administrativ, Gospodaresc, Transporturi;

      Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In temeiul art.2 si al art.21, lit."x" si "z" din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                                 Hotaraste:

 

 

      Articol unic - Incepand cu data prezentei, Hotararea nr.6/1993, referitoare la asocierea Consiliului Local al  municipiului Bucuresti cu Consiliului Parisului isi inceteaza aplicabilitatea.

 

 

 

 

 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

                                Constantin Bratu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 09.04.1998

Nr.65