Hotărârea nr. 64/1998

HOTARAREnr. 64 din 1998-04-09 HOTARIRE numar 64 din 04/09/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie amplasata pe domeniul privat al municipiului Bucuresti
HOT. 64 09/04/1998
HOTARIRE numar 64 din 04/09/1998

HOTARIRE numar 64 din 04/09/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie amplasata pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

          privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru

                    constructie provizorie amplasata

             pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DGUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr,91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

                       Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                    Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planul urbanistic de detaliu - Intrarea Razoare, sector 6, pentru constructie provizorie - Statie de spalare auto -, amplasat pe domeniul privat al municipiului Bucuresti.

 

     Art.2- Terenul ce reprezinta domeniul privat al municipiului Bucuresti va face obiectul concesionarii prin licitatie.

 

 

                                 PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                   Constantin Bratu

 

 

 

Bucuresti, 09.04.1998

Nr.64