Hotărârea nr. 61/1998

HOTARAREnr. 61 din 1998-04-09 HOTARIRE numar 61 din 04/09/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie amplasata pe domeniul public al municipiului Bucuresti
HOT. 61 09/04/1998
HOTARIRE numar 61 din 04/09/1998

HOTARIRE numar 61 din 04/09/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie amplasata pe domeniul public al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

 

 

                                    HOTARARE

               privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu

                        pentru constructie provizorie

             amplasata pe domeniul public al municipiului Bucuresti

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului  - DUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      Vazand art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

      In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

              Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

      Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu - Str.Plumbuita, sector 2, pentru constructie provizorie, amplasata pe domeniul public al municipiului Bucuresti, cu functiune de adapost pentru cainii fara stapan.

 

 

 

 

 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

                                      Constantin Bratu

 

 

 

 

Bucuresti, 09.04.1998

Nr.61