Hotărârea nr. 6/1998

HOTARAREnr. 6 din 1998-01-29 HOTARIRE numar 6 din 01/29/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constr.provizorii amplasate pe terenuri apartinand domeniului public al mun.Bucuresti
HOT. 6 29/01/1998
HOTARIRE numar 6 din 01/29/1998

HOTARIRE numar 6 din 01/29/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constr.provizorii amplasate pe terenuri apartinand domeniului public al mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

           privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru

         constructii provizorii amplasate pe terenuri apartinand domeniului

                      public al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia de coordonare a sectoarelor - DUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru executarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului- Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului, ale HCLMB nr.22/1994;

     In temeiul art.20, alin.2 lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, prvind administratia publica locala, completata si modificata prin Ordonanta de urgenta nr.22/1997,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii amplasate pe terenuri apartinand domeniului public al municipiului Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                 Iulian Cretu

 

Bucuresti, 29.01.1998

Nr.6

 

                                              Anexa nr.1 la Hot.6/29.01.1998

 

                                  T A B E L

           CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU MODERNIZARI

           CONSTRUCTII PROVIZORII-CHIOSCURI AMPLASATE PE DOMENIUL

                        PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

================================================================================

Nr.     Denumirea lucrarii               Functiune       Aviz         Aviz

crt.                                                     CTUAT       CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

 

     SECTOR 1

1.PUD - Bd.Gh.Magheru intre bl.7,9   ext.moderniz.chiosc.38/18/97    2465/97

2.PUD - bD.1 MAI - P-ta Domenii      moderniz.chioscuri  4/17/96     2038/97

3.PUD - Parc Cismigiu-piata de

        Craciun                      60 casute           29M1/9/97   2464/97

4.PUD - Str.Pajurei 13               moderniz.chiosc     38/1/97     2494/97

5.PUD - Piata Garii de Nord          reamplas.chiosc     38/25/97    2491/97

 

     SECTOR 2

1.PUD - Bd.Garii Obor                 moderniz.sp.comerc. 27/23/97    2390/97

2.PUD - Sos.Iancului 7               chiosc in rezalit   40/21/97    2487/97

3.PUD - Str.Rascoala 1907            moderniz.chiosc     37/10/97    2495/97

 

     SECTOR 3

1.PUD - Bd.Th.Pallady-Intr.Ion.Sulea moderniz.sp.com.    37/32/97    2470/97

2.PUD - Str.Vlahitei 1               moderniz.chiosc     40/5/97     2493/97

 

     SECTOR 5

1.PUD - Str.Novaci 11                baterie chioscuri   39/2/97     2472/97

 

     SECTOR 6

1.PUD - Str.Iedului                  moderizare chiosc   25/12/97    2484/97

2.PUD - Str.Siriului 25-27           spatiu comercial    38/17/97    2492/97

================================================================================

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI                                    INTOCMIT,

 

arh.Adrian Bold                           sing.Mariana Horea