Hotărârea nr. 55/1998

HOTARAREnr. 55 din 1998-04-09 HOTARIRE numar 55 din 04/09/1998 privind validarea mandatului de consilier al domnului Tudor Pavel
HOT. 55 09/04/1998
HOTARIRE numar 55 din 04/09/1998

HOTARIRE numar 55 din 04/09/1998

privind validarea mandatului de consilier al domnului Tudor Pavel

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                   CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                             BUCURESTI

 

 

 

 

                              HOTARARE

        privind validarea mandatului de consilier al domnului Tudor Pavel

 

 

      Avand in vedere ca, prin decesul unui consilier se impune completarea numarului de 65 de consilieri municipali;

      Vazand raportul de specialitate al Copmisiei d evalidare a Consiliului general al municipiului Bucuresti;

      Luand act de adresa Partidului Romania mare nr.101/1998, prin care se solicita validarea mandatului domnului Tudor Pavel , inscris pe lista Partidului Romania Mare la pozitia 6;

     In conformitate cu prevederile art.77(2) DIN Legea nr.70/1991, republicata, privind alegerile locale, coroborat cu prevederile art.19 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1998,

 

 

 

           Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                             Hotaraste:

 

 

      Articol unic - Se valideaza mandatul de consilier al domnului Tudor Pavel.

 

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

                          Constantin Bratu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 09.04.1998

Nr.55