Hotărârea nr. 54/1998

HOTARAREnr. 54 din 1998-04-09 HOTARIRE numar 54 din 04/09/1998 privind alegerea in functia de viceprimar al municipiului Bucuresti a domnului George Nistor
HOT. 54 09/04/1998
HOTARIRE numar 54 din 04/09/1998

HOTARIRE numar 54 din 04/09/1998

privind alegerea in functia de viceprimar al municipiului Bucuresti a domnului George Nistor

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

 

 

                                 HOTARARE

      privind alegerea in functia de viceprimar al municipiului Bucuresti,

                        a domnului George Nistor

 

      Avand in vedere Hotararea Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.33/26.03.1998, prin care se ia act de incetarea mandatului de viceprimar al municipiului Bucuresti, prin demisie al domnului Anton Vatasescu si se declara vacanta functia acestuia;

      Tinand seama de procesul verbal al Comisiei de validare privind rezultatele votarii pentru functia de viceprimar al municipiului Bucuresti;

      In temeiul art.20, lit."a", art.28 si art.37 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                                Hotaraste:

 

 

      Art.1- Incepand cu data prezentei este ales in functia de viceprimar al municipiului Bucuresti, domnul George Nistor.

 

      Art.2- Pe perioada exercitarii mandatului de viceprimar al domnului George Nistor, se suspenda drepturile si obligatiile ce-i revin acestuia in calitate de consilier.

 

 

 

 

 

                           PRESEDINTE DE SEDINTA,

                       

                               Constantin Bratu

 

 

 

Bucuresti, 09.04.1998

Nr.54