Hotărârea nr. 53/1998

HOTARAREnr. 53 din 1998-04-09 HOTARIRE numar 53 din 04/09/1998 privind demisia domnului Victor Ciorbea din functia de Primar General al municipiului Bucuresti
HOT. 53 09/04/1998
HOTARIRE numar 53 din 04/09/1998

HOTARIRE numar 53 din 04/09/1998

privind demisia domnului Victor Ciorbea din functia de Primar General al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

 

 

 

 

                                   HOTARARE

                   privind  demisia domnului Victor Ciorbea

          din functia de primar General al municipiului Bucuresti

 

 

 

      Avand in vedere cererea domnului Victor Ciorbea numarul 531/02.04.1998, prin care demisioneaza din functia de Primar General al municipiului Bucuresti;

      Tinand seama de raportul de specialitate al Secretariatului General al Primariei municipiului Bucuresti;

    Avand in vedere raportul Comisiei de validare din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

    In temeiul prevederilor art.28 si ale art.40(2) din Legea nr.69/1991, repiublicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                                   Hotaraste:

 

 

     Art.1- Se ia act de demisia domnului Victor Ciorbea din functia de Primar General al municipiului Bucuresti si se declara vacanta functia acestuia.

 

     Art.2- De la data prezentei hotarari, atributiile Primarului General al municipiuluiBucuresti vor fi exercitate de catre domnul viceprimar Viorel Lis, pana la validarea noului Primar General.

 

 

 

 

                                                      PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

                                                   Constantin Bratu

 

 

Bucuresti, 09.04.1998

Nr.53