Hotărârea nr. 52/1998

HOTARAREnr. 52 din 1998-03-26 HOTARIRE numar 52 din 03/26/1998 privind instituirea Festivalului "Luna Bucurestilor" in conditiile de organizare si desfasurare ale acestuia in anul 1998
HOT. 52 26/03/1998
HOTARIRE numar 52 din 03/26/1998

HOTARIRE numar 52 din 03/26/1998

privind instituirea Festivalului "Luna Bucurestilor" in conditiile de organizare si desfasurare ale acestuia in anul 1998

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                    BUCURESTI

 

                                    HOTARARE

                privind instituirea Festivalului "Luna Bucurestilor"

      in conditiile de organizare si desfasurare ale acestuia in anul 1998

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului general al municipiului Bucuresti;

      Analizand raportul nr.2347/03.03.1998 al Directiei pentru Cultura si Culte;

      Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In temeiul prevederilor art.20, lit."e", "k", "o" si "y" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata de Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

      Art.1- (1) Se instituie Festivalul "Luna Bucurestilor" care se va organiza anual, in perioada 9 mai - 9 iunie, in municipiul Bucuresti, prin grija Primariei municipiului Bucuresti, a serviciilor publice si a institutiilor publice din subordinea Consiliului General al municipiului Bucuresti si in colaborare cu parteneri institutionali, comercianti, organizatii neguvernamentale, care vor sa contribuie in acest fel la afirmarea traditiilor si identitatii culturale ale Capitalei Romaniei si la cresterea calitatii vietii colectivitatii locale.

            

           (2) Editia din anul 1998 a Festivalului "Luna Bucurestilor" se va considera ca fiind cea de a saptea, prin aceasta urmand a se face in mod public faptul ca se reia si se continua traditia sarbatorilor anuale ce au avut loc in Capitala Romaniei intre anii 1935-1940.

 

      Art.2- (1) Se desemneaza Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti - ARCUB ca institutie responsabila cu pregatirea si organizarea anuala a Festivalului "Luna Bucurestilor".

             (2) Pentru organizarea editiei din anul 1998 si pentru finantarea activitatilor si programelor cu caracter cultural incluse in Festivalul "Luna Bucurestilor" se aloca de la bugetul Consiliului General al municipiului Bucuresti in contul alocatiilor globale pentru cultura, suma de 600 milioane lei in bugetul Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti; destinatia de principiu a fondurilor astfel alocate este cuprinsa in anexa la prezenta hotarare.

           (3) Pentru editiile viitoare ale Festivalului "Luna Bucurestilor", Centru de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti - ARCUB isi va prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli, alocatiile bugetare necesare organizarii si finantarii activitatilor si programelor cu caracter cultural, incluse in Festival, acestea urmand sa se asigure din suma globala a alocatiilor bugetare pentru finantarea cheltuielilor institutiilor publice de cultura din subordinea Consiliului General al municipiului Bucuresti.

 

      Art.3- Institutiile municipale de cultura si arta, vor aplica pe toata durata Festivalului "Luna Bucurestilor", reduceri de 50% la pretul biletelor de intrare la spectacolele prezentate in Capitala, la taxele de vizitare a expozitiilor organizate, diferitele incasari urmand a se suporta de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti in cadrul alocatiilor globale pentru cultura pe anul in curs.

      Art.4- Se recomanda Consiliilor locale ale sectoarelor din municipiul Bucuresti, ca acestea sa aloce de la bugetele proprii, fonduri pentru organizarea si finantarea unor activitati si proiecte culturale, incluse in programul Festivalul "Luna Bucurestilor".

 

 

 

                     PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                    Lucian Radu

 

 

Bucuresti, 26.03.1998

Nr.52

 

 

 

 

                             ANEXA

                  La Hotararea nr.52/26.03.1998

         a Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

 

 

                       ALOCATIILE BUGETARE

          Pentru organizarea Festivalului "Luna Bucurestilor"

                     (9 mai - 9 iunie 1998)

 

                                                           - mii lei -

Volumul total al alocatiilor                                            600.000

din care:

1. Pentru organizarea unor spectacole in aer liber in

   spatiile apartinand domeniului public                    200.000

2. Pentru organizarea unor expozitii in aer liber sau

   in spatii apartinand domeniului public,targuri de carte,

   saloane  multimedia.                                                  50.000

3. Pentru initierea si sustinerea unor programe editoriale

   sau a unor productii multimedia care sa afirme identitatea

   culturala a Capitalei sau care sa contribuie in mod direct

   la dezvoltarea ofertei culturale a orasului                    50.000

4. Pentru instituirea si acordarea premiilor municipiului

   Bucuresti pentru contributii deosebite la viata culturala

   a orasului                                                              50.000

5. Pentru organizarea la Bucuresti a primei Saptamani

   Culturale a Capitalelor din Sud - Estul Europei              250.000

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

NOTA:  In functie de devizele programelor culturale ce se vor organiza in cadrul Festivalului, se vor putea efectua redistribuiri ale alocatiilor bugetare aferente categoriilor de actiuni cuprinse in prezenta anexa, cu aprobarea primarului general al municipiului Bucuresti.