Hotărârea nr. 49/1998

HOTARAREnr. 49 din 1998-03-26 HOTARIRE numar 49 din 03/26/1998 privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren destinat extinderii constructiei existente
HOT. 49 26/03/1998
HOTARIRE numar 49 din 03/26/1998

HOTARIRE numar 49 din 03/26/1998

privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren destinat extinderii constructiei existente

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                  CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                              BUCURESTI

 

 

                              HOTARARE

          privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren

                 destinat extinderii constructiei existente

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar si Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In conformitate cu prevederile art.12, alin.2 din Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

      In temeiul prevederilor art.20, lit."h" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

               Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                             Hotaraste:

 

 

      Art.1- Se aproba concesionarea fara licitatie publica a terenului in suprafata de 670 m.p., in extinderea blocului M2 din str.Octavian Goga  nr.2, sector 3, catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in vederea amenajarii unor rampe de acces la garajul subteran in conformitate cu  anexa nr.1.

 

      Art.2- Taxa de concesiune se va stabili de Primarul General la data semnarii contractului si se va calcula pe baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.218/1997.

 

      Art.3- Concesiunea se acorda pe o durata de 49 de ani.

 

      Art.4- Se autoriza Departamentul Patrimoniu Imobiliar sa perfecteze contractul de concesiune, urmarirea platii taxei anuale de concesiune, urmand a se realiza prin grija Directiei Generale de Administrare a Fondului Imobiliar.

 

 

 

                                    PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                Lucian Radu

 

 

 

Bucuresti, 26.03.1998

Nr.49