Hotărârea nr. 48/1998

HOTARAREnr. 48 din 1998-03-26 HOTARIRE numar 48 din 03/26/1998 privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren destinat extinderii constructiei existente
HOT. 48 26/03/1998
HOTARIRE numar 48 din 03/26/1998

HOTARIRE numar 48 din 03/26/1998

privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren destinat extinderii constructiei existente

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

 

                                HOTARARE

            privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren

                  destinat extinderii constructiei existente

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar si Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In conformitate cu prevederile art.12, alin.2 din Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

      In temeiul prevederilor art.20, lit."h" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

Hotaraste:

 

 

      Art.1- Se aproba concesionarea fara licitatie publica a terenului in suprafata de 100 m.p., in extinderea blocului 13 din str.Constantin Radulescu Motru nr.3, sector 4, catre societatea comerciala "ROYAL TEAM" S.A., in vederea amenajarii unor parcaje si accese in conformitate cu schita anexa.

 

      Art.2- Taxa de concesiune se va stabili de Primarul General la data semnarii contractului si se va calcula pe baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului Generale al municipiului Bucuresti nr.218/1997.

 

      Art.3- Concesiunea se acorda pe o durata de 49 de ani.

 

      Art.4- Se autoriza Departamentul Patrimoniu Imobiliar sa perfecteze contractul de concesiune, urmarirea platii taxei anuale de concesiune, urmand a se realiza prin grija Directiei General de Administrare a Fondului Imobiliar.

 

 

 

                               PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Lucian Radu

 

 

 

Bucuresti, 26.03.1998

Nr.48